ACTIEF! | Leren met lef

Missie en visie

Actief! ‘Leren met lef’
Vakkundig, eigentijds openbaar voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

Kernwaarden
Het onderwijs op het Actief College is gebaseerd op drie kernwaarden:

  1. Verantwoordelijk
    Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen.
  2. Betrokken
    Je bent maatschappelijk betrokken en je hebt respect voor de ander.
  3. Uitdagend
    Je neemt de uitdaging aan om jezelf te ontwikkelen

Visie: waar gaan wij voor?
Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen, ouders en verzorgers een stevige basis voor de toekomst!

Wij willen ‘uitdagend’ onderwijzen en scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren.

Motto: vakkundig in actief leren!

Menu