1. Home
  2. Leerlingen & ouders
  3. Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei gelegenheden, voorlichtingsavonden voor ouders, het jaarlijkse open huis en de diploma-uitreikingen. Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage van € 5,- gevraagd. De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar.

Leden

Jettie Bourquin
Maureen van Dijk
Monica den Haan
Jan en Sandra Nederhof
Sandra Odijk
Diana Schipper
Jeanette Vermaas
Yvonne van der Vloet

Contact

U kunt via de e-mail contact opnemen met de ouderraad: ouderraad@actiefcollege.nl

Menu