ACTIEF COLLEGE APP | Informatie en downloads

Wij gebruiken de mobiele Actief College app (AC app) als centraal kanaal voor de communicatie met ouders, verzorgers en leerlingen. Dit is een mobiele app waarop ouders, verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met het e-mailadres zoals bekend in Somtoday (ons leerlingvolgsysteem).

In de app wordt het nieuws van de school bijgehouden, kunnen ouders, verzorgers en leerlingen met de school (administratie) en de mentor appen en komen via notificaties updates voor de klas, het jaar of het niveau van de leerlingen binnen.

Ook gebruiken we de AC app voor het uitsturen van ‘taken’, zoals formulieren die ingevuld kunnen worden in de app. NB ouders en verzorgers zonder smartphone krijgen alle berichten en taken alsnog binnen via mail.

Met de AC app versterken we het contact tussen school, mentor en ouder door simpeler en effectiever te communiceren. Voor meer informatie over de app, zie ook de website van Infowijs.

De app is hier te downloaden:

Download in de App Store

Download in de Google Play Store

In de uitnodigingsmail staat een link met verdere instructies hoe de app moet worden geactiveerd.


Informatie van Infowijs

Flyer: stappenplan AC app

Flyer: info van Infowijs

Menu