1. Home
  2. De school
  3. Lestijden

Lestijden

Lessen

Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen wijzigingen in het rooster inzien op Magister. Brugklassers krijgen alleen achtste lesuren toebedeeld als dat rooster technisch noodzakelijk is. Normaliter zijn hun lessen eerder op de dag al afgerond.

Lestijden

Onze lestijden zijn afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van de Connexxion busdiensten. De bushaltes zijn gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school.
De onderbouw, leerjaar 1 en 2 en de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, hebben gescheiden pauzes.

Gescheiden pauzes

De onder- en bovenbouw hebben eigen pauzetijden.

Lestijden onderbouw
1e bel 08.20 uur
1e uur 2e bel 08.25-09.15 uur
2e uur 09.15-10.05 uur
Pauze 10.05-10.25 uur
3e uur 10.25-11.15 uur
4e uur 11.15-12.05 uur
5e uur 12.05-12.55 uur
Pauze 12.55-13.15 uur
6e uur 13.15-14.05 uur
7e uur 14.05-14.55 uur
8e uur 14.55-15.45 uur

 

Lestijden bovenbouw
1e bel 08.20 uur
1e uur 2e bel 08.25-09.15 uur
2e uur 09.15-10.05 uur
3e uur 10:05-10:55 uur
Pauze 10.55-11.15 uur
4e uur 11.15-12.05 uur
5e uur 12.05-12.55 uur
6e uur 12.55-13.45 uur
Pauze 13.45-14.05 uur
7e uur 14.05-14.55 uur
8e uur 14.55-15.45 uur
Menu