Ouderraad

De Ouderraad initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei gelegenheden, voorlichtingsavonden voor ouders, het jaarlijkse open huis en de diploma-uitreikingen. Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage van € 5,- gevraagd. De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar.

Leden
Diana Schipper (lid)
Jeanette Vermaas (lid)

Met ingang van de cursus 2018-2019 zijn er enkele vacatures voor de Ouderraad.
Wilt u zich aanmelden dan kunt u een e-mail sturen naar onderstaand adres.

Contact
U kunt via de e-mail contact opnemen met de ouderraad: ouderraad@actiefcollege.nl

 

Laatste wijziging op 30 augustus 2018