Ouders

Het Actief College streeft ernaar een goede relatie met ouder(s)/
verzorger(s) te onderhouden. Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.

Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van ouderavonden, de schoolgids en onze website.

U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van schoolbezoeken, het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en reizen.

Communicatie met school – brieven via Magister
De meeste brieven die u van school ontvangt worden verzonden via Magister. U ontvangt de brief als bijlage in uw mailbox. Om deze brieven te kunnen ontvangen moet u zorgen dat uw mailadres in Magister juist staat ingevuld (kijk bij Instellingen).

Hoy app
Het Actief College gebruikt de mobiele hoy app als centraal kanaal voor de communicatie met ouders en verzorgers. Dit is een mobiele app (iOS/Android) waarop ouders kunnen inloggen met het e-mailadres zoals bekend in Magister.
In de app is al het nieuws van de school bij te houden, kunt u appen met de school en de mentor en komen uiteraard via notificaties updates voor de klas, het jaar of het niveau van uw kind binnen. Ook gebruiken we de hoy app voor het uitsturen van ‘taken’, zoals formulieren die u in de app kan invullen en een afspraakplanner voor een ouderavond. N.B. Ouders/verzorgers zonder smartphone krijgen alle berichten en taken alsnog binnen via mail.
Met de hoy app versterken we het contact tussen school, mentor en ouder door simpeler en effectiever te communiceren. Voor meer informatie over de hoy app, zie ook hoyapp.nl.

Communicatie met mentor
Ouders/verzorgers kunnen niet met de mentor via Magister mailen. Leerlingen kunnen dit wel. Ouders/verzorgers kunnen de mentor via zijn/haar mailadres van het Actief College bereiken.

Het wachtwoord van Magister kwijt of problemen met het wachtwoord
Download hier meer informatie over Magister.

 

Laatste wijziging op 11 oktober 2018