Ouders

Het Actief College streeft ernaar een goede relatie met ouder(s)/
verzorger(s) te onderhouden. Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.

Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van ouderavonden, de schoolgids en onze website.

U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van schoolbezoeken, het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en reizen.

Communicatie met school – brieven via Magister
De meeste brieven die u van school ontvangt worden verzonden via Magister. U ontvangt de brief als bijlage in uw mailbox. Om deze brieven te kunnen ontvangen moet u zorgen dat uw mailadres in Magister juist staat ingevuld (kijk bij Instellingen).

Communicatie met mentor
Ouders/verzorgers kunnen niet met de mentor via Magister mailen. Leerlingen kunnen dit wel. Ouders/verzorgers kunnen de mentor via zijn/haar mailadres van het Actief College bereiken.

Het wachtwoord van Magister kwijt of problemen met het wachtwoord
Download hier meer informatie over Magister.

 

Laatste wijziging op 18 juli 2018