Ouders

Het Actief College streeft ernaar een goede relatie met ouder(s)/
verzorger(s) te onderhouden. Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.

Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van ouderavonden, de schoolgids en onze website.

U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van schoolbezoeken, het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en reizen.

Communicatie met school – brieven via Magister
De meeste brieven die u van school ontvangt worden verzonden via Magister. U ontvangt de brief als bijlage in uw mailbox. Om deze brieven te kunnen ontvangen moet u zorgen dat uw mailadres in Magister juist staat ingevuld (kijk bij Instellingen).

Communicatie met mentor
Ouders/verzorgers kunnen niet met de mentor via Magister mailen. Leerlingen kunnen dit wel. Ouders/verzorgers kunnen de mentor via zijn/haar mailadres van het Actief College bereiken. Voor de mailadressen, zie Teams.

Het wachtwoord van Magister kwijt of problemen met het wachtwoord
Download hier meer informatie over Magister.

 

Laatste wijziging op 12 juli 2017