Ouderspreekavonden

Het contact met ouders/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Er zijn verschillende momenten in het jaar waarop er avonden georganiseerd worden. U wordt hiervoor uitgenodigd.
Meer informatie over de verschillende contactmomenten vindt u in onze schoolgids.

 

Laatste wijziging op 4 september 2019