PTO | Programma Toetsing Onderbouw

Het Programma Toetsing Onderbouw (PTO) geeft een omschrijving van de leerstof en de weging van de toetsvormen die per leerjaar worden gegeven. Voor elk vak is een vak-PTO vastgesteld, waarin de precieze planning van toetsen en praktische opdrachten over de leerjaren en periodes is vastgesteld. Deze PTO’s zijn telkens voor een schooljaar vastgesteld.

 

Menu