PROEFLESSEN | Voor leerlingen van groep 8: 25 januari 2023

Elk jaar organiseren wij proeflessen. Op deze dag is de school alleen open voor de kinderen die belangstelling hebben voor het programma van het Actief College. Zo krijgen ze de mogelijkheid om te ‘proeven’ aan het voortgezet onderwijs.

Dit jaar biedt het Actief College de kans om een dagdeel een kijkje te nemen bij het onderwijs dat bij de leerling past. De leerling krijgt les volgens een “gewoon” rooster om te laten ervaren hoe het op het Voortgezet Onderwijs werkt.

Er kan uit vijf profielen en twee interessevakken worden gekozen:

  1. Zorg & Welzijn
  2. Economie & Ondernemen
  3. Bouwen, Wonen & Interieur
  4. Mobiliteit & Transport
  5. Produceren, Installeren & Energie
  6. Interesse vak: Sportklas
  7. Interesse vak: Expressieklas (beeldende vorming, cultuur, etc.)

De basisschool heeft informatie ontvangen hoe de leerlingen aangemeld kunnen worden voor de proeflessen.

Het rooster voor de proeflessen wordt tijdig gemaild. In deze mail staat naast het persoonlijke rooster ook op welk dagdeel de leerling op het Actief College wordt verwacht.

Als de basisschool er voor kiest om ouders en verzorgers zelf te laten aanmelden, dan kunt u daar onderstaande brief voor gebruiken. Graag aanmelden voor 22 december a.s.

Download hier de brief voor aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s). 
Download hier de informatie over onze profielen.

Menu