Informatieblok: coronamaatregelen vanuit het bestuur en het AC

Onderstaand informatie over coronamaatregelen 2020-2021 (in chronologische volgorde).
—————————————————————————————————————————————-
9 december 2020

Via de AC-app is het onderstaande bericht aan alle ouders verzonden
Vanaf eind september is het Actief College overgegaan op een 40-minutenrooster in plaats van 50 minuten per les.
De reden van deze keuze was om collega’s extra in te kunnen zetten als invaldocent of standbydocent bij lessen op afstand.
Met deze invoering hebben we ervoor kunnen zorgen dat er:
• weinig tussenuren waren;
• geen schooldagen uitvielen.

Niemand weet op dit moment hoe ‘de wereld’ er na de kerstvakantie zal uitzien.
Juist dat feit en rekening houdend met incubatietijd, maakt dat we voorlopig doorgaan met het 40-minutenrooster om bovengenoemde redenen.

Op dit moment heeft het AC onder haar medewerkers en leerlingen een zeer klein aantal besmettingen.
We hanteren de mondkapjes op de door de overheid aangegeven plaatsen en niet onbelangrijk, door de 40-minuten beperken we op school de contactmomenten.

Zodra de situatie stabieler is en/of verbetert, zullen we uiteraard teruggaan naar de reguliere 50 minuten.

Met vriendelijke groet,
managementteam Actief College
—————————————————————————————————————————————-
27 november

Download hier de brief van het bestuur over het dragen van mondkapjes per 1 december a.s.

—————————————————————————————————————————————-
2 november

Dragen van mondkapjes

 

Waar geldt het wel en niet? Dowload hier de flyer van de rijksoverheid.


—————————————————————————————————————————————-
30 oktober 2020

Op 10 november is er een testdag voor de leerlingen voor het werken met Teams. Hierover is een brief via de app verzonden. Download de brief hier.

Download hier de handleiding ‘Les volgen via Teams met Magister’.

—————————————————————————————————————————————-
16 oktober 2020

Raadpleeg de de nieuwe beslisboom van het RIVM bij corona gerelateerde klachten!

—————————————————————————————————————————————-
15 oktober 2020

Vlog (20-21/4) van de directeur met dit keer, een bedankje voor de leerlingen en het laatste nieuws: het dragen van mondkapjes, de AC-film en nieuwbouw.
Bekijk hier de vlog van de directeur.
—————————————————————————————————————————————-
9 oktober 2020

Vlog (20-21/3) van de directeur met dit keer, een dringend advies, het dragen van mondkapjes binnen het Actief.
Bekijk hier het filmpje.
—————————————————————————————————————————————-
5 oktober 2020

Namens ons bestuur hebben wij een brief betreffende de rapportage ventilatie via de app verzonden.
Lees hier het verzonden bericht.

Namens de directie is onderstaand bericht over het dragen van mondkapjes via de app verzonden.

Beste ouders, verzorgers,

Het is in deze bijzondere tijd, waarin we eigenlijk nog veel te weinig van Covid-19 weten, niet makkelijk om de juiste beslissingen te nemen. Simpelweg omdat nog niet duidelijk is, wat juist en onjuist is. Bij alle beslissingen zijn er voor- en tegenstanders. Onderzoeken die het ene en onderzoeken die juist het andere/tegenovergestelde bewijzen.

Een aantal van u heeft via verschillende kanalen aangegeven moeite te hebben met het dringende advies om mondkapjes in de gangen van de school te dragen.

We kiezen ervoor om langs deze weg te reageren op deze reacties/vragen.

We willen u erop wijzen dat wij de richtlijnen van de overheid en de VO-raad volgen.

Nogmaals het is een advies en iedereen is vrij om dit al dan niet te volgen.

Leerlingen zullen misschien worden aangesproken, maar ze zullen geen straf krijgen, wanneer zij geen kapje willen dragen.

Met vriendelijke groet,
namens de directie
Rianne Koole
—————————————————————————————————————————————-
2 oktober 2020

Namens het bestuur is er een brief verzonden betreffende het dragen van mondkapjes op school in verband met COVID.
Download hier de brief van de heer Van Heeren.

Namens de directie is onderstaand bericht over het dragen van mondkapjes verzonden.
Een aantal van u heeft via verschillende kanalen aangegeven moeite te hebben met het dringende advies om mondkapjes in de gangen van de school te dragen.
We kiezen ervoor om langs deze weg te reageren op deze reacties/vragen.

We willen u erop wijzen dat wij de richtlijnen van de overheid en de VO-raad volgen.
Nogmaals het is een advies en iedereen is vrij om dit al dan niet te volgen.

Leerlingen zullen misschien worden aangesproken, maar ze zullen geen straf krijgen, wanneer zij geen kapje willen dragen.

Met vriendelijke groet,
namens de directie
Rianne Koole
—————————————————————————————————————————————-
25 september 2020

Vlog (20-21/2) van de directeur met informatie over de coronamaatregelen die vanaf week 40 ingaan.
Bekijk hier de vlog, met dit keer informatie over het 40-minuten rooster.
—————————————————————————————————————————————-
24 september 2020

Brief van mevrouw Koole betreffende de laatste coronamaatregelen (rooster)
Klik hier voor informatie over het 40-minuten rooster.
—————————————————————————————————————————————-
16 september 2020

Vlog (20-21/1) van de directeur met informatie over corona voor ouders en verzorgers.
Bekijk hier het laatste coronanieuws.
—————————————————————————————————————————————-

Wat te doen bij klachten?
Je blijft thuis als je een van de volgende klachten hebt: hoesten, verkouden, benauwdheid en/of koorts. Als je op school een van deze klachten krijgt, meld je dit en ga je direct naar huis.

Je blijft ook thuis als:

  • iemand uit jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
  • als je korter dan 10 dagen geleden in een “oranje of rood gebied” bent geweest (ook al heb je geen klachten);
  • als jij of iemand uit jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.

Val jij of valt iemand bij jou thuis onder de risicogroep? Neem dan contact op met je mentor om een oplossing te vinden.
—————————————————————————————————————————————-

Heeft u vragen?
Voor medische vragen verwijzen wij u door naar de GGD ZHZ.
De GGD is op werkdagen binnen kantooruren telefonisch bereikbaar op 078-7708580.
Of kijk op Vragen & antwoorden nieuw coronavirus RIVM of Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.
—————————————————————————————————————————————-

Brief van de directeur, 10 september 2020

Geachte heer, mevrouw,

Het schooljaar 2020-2021 is begonnen en we zijn blij dat we alle leerlingen weer op school kunnen en mogen begroeten. Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Afstand houden tot medewerkers is echter wel verplicht.

Helaas hebben we gisteren vernomen, dat een leerling in de thuissituatie besmet is geraakt met COVID-19. Deze leerling is slechts kort op school geweest en direct in quarantaine gegaan. Leerlingen die in quarantaine moeten, komen pas weer naar school als deze quarantainetijd is afgelopen en zij dus geen verschijnselen meer vertonen.

Leerlingen die onlangs nauw contact met de besmette leerling gehad hebben, zijn door de GGD ook in quarantaine geplaatst. De GGD houdt contact met de ouders van deze leerlingen.

We hebben inmiddels overleg gevoerd met de GGD Zuid Holland Zuid. De GGD geeft aan dat we momenteel geen aanvullende maatregelen hoeven te nemen.

Het blijft dus belangrijk om alert te zijn. Daarom breng ik nogmaals de veiligheidsmaatregelen onder de aandacht.

  • We ontsmetten de handen bij binnenkomst van de school en van de lokalen. Leerlingen mogen eventueel hun eigen handgel meenemen.
  • We volgen altijd de aangegeven looproute.
  • We gaan naar huis als we de laatste les hebben gehad.
  • We houden 1,5 meter afstand tot het personeel.

Leerlingen blijven thuis als ze verschijnselen hebben die kunnen wijzen op COVID-19. Het gaat dan om neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts en benauwdheid. Een leerling blijft ook thuis als een huisgenoot koorts, benauwd, of positief getest is op COVID-19. Nadere informatie kunt u lezen op deze website van de rijksoverheid.

Ik hoop dat ik u op deze wijze voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
A. Koole
Directeur Actief College
—————————————————————————————————————————————-

Brief van het bestuur, 31 augustus 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vorige week informeerde ik u/jullie over de volledige herstart van het voortgezet onderwijs en de maatregelen die wij binnen onze stichting hebben genomen om verspreiding van het coronavirus binnen onze scholen zo veel mogelijk te voorkomen. Wij baseren ons beleid steeds op de richtlijnen en adviezen van het RIVM, het OMT en de VO-Raad. In deze onzekere tijd is voortdurend sprake van voortschrijdend inzicht. Op 29 juni jl. heeft de VO Raad het ‘Definitief protocol voor volledige heropening VO-scholen’ gepubliceerd. Daarin staat de volgende passage:

Vraag: Op diverse scholen zal het voor leerlingen soms lastig zijn om in de gangen 1,5 meter afstand te bewaren tot de docenten. Hoe is dit op te lossen?

Antwoord: Het is inderdaad belangrijk dat de 1,5 metermaatrege[ strikt wordt opgevolgd. Probeer dit zo goed mogelijk te handhaven door bijvoorbeeld looproutes te maken, pauzetijden te spreiden en het aantal bewegingen door docenten te beperken door leerlingen te laten wisselen van lokaal.

Dit advies komt grotendeels overeen met de afspraken die wij eerder binnen onze stichting hadden gemaakt. Nieuw is het advies de leerlingen en dus niet de docenten van lokaal te laten wisselen. Leerlingen hoeven, anders dan voor de zomervakantie, niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, terwijl dit voor medewerkers nog wel geldt. Wanneer de docenten in hun lokaal blijven en de leerlingen na een lesuur van lokaal wisselen, wordt het aantal bewegingen van volwassenen door het gebouw beperkt en zodoende ook het risico op verspreiding van het coronavirus.

Binnen Stichting De Hoeksche School zullen we het advies van de VO Raad opvolgen. Op het Actief College en het Hoeksch Lyceum zullen de leerlingen in dit nieuwe schooljaar na de bel dus weer even ‘ouderwets’ de benen kunnen strekken.

Met vriendelijke groet,
Stichting De Hoeksche School
L.J. van Heeren
Voorzitter college van bestuur
—————————————————————————————————————————————-

Menu