INFORMATIE LEERPLICHT | Regelgeving luxe verzuim

Bericht van LVS:

Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kunt u terecht voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht. We hebben aan de start van dit schooljaar gemerkt dat wij vanuit school veel meldingen hebben gekregen van luxe verzuim. We willen dit graag voorkomen door uit te leggen wat luxe verzuim is en hoe u problemen hiermee kunt voorkomen.

Download hier de brief (versie 6 december 2023) met informatie over het luxe verlof.

Zie ook de folder op de website van LVS zhz (onderaan pagina) voor meer informatie over extra verlof.

 

 

Menu