Campagne tegen cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. De gemeente Hoeksche Waard zet zich daarom in om cybercriminaliteit te bestrijden en kinderen en jongeren digitaal weerbaar te maken.  

Enquête digitale weerbaarheid
Uit onderzoek blijkt dat 17% van de jongeren slachtoffer is van cybercrime. Splitsten we dit verder uit dan blijkt 7% slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten, eveneens 7% van hacken en 5% van koop- en verkoopfraude. Kijken we naar de daders, dan heeft van de 12 tot 17-jarigen een zesde wel eens een cyberdelict gepleegd. Onder 16- en 17-jarigen is dit zelfs een derde.  

In onze gemeente zijn helaas ook meerdere minderjarigen al slachtoffer van ernstige vormen van cybercrime. Vanuit de gemeente willen we graag beter inzicht krijgen in de mate waarin kinderen zich bewust zijn van de risico’s bij het gebruik van o.a. social media.

Wilt u/wil jij ons helpen door de digitale enquête in te vullen?

Menu