BELANGRIJKE DATA | Voor leerlingen van groep 7 en 8

Dinsdag 25 januari 2022
**De proeflessen komen te vervallen. Er komt een andere vorm van voorlichting. Binnenkort volgt hier meer informatie over.**
Hele dag: proeflessen voor leerlingen van groep 8.
Alle leerlingen, die interesse hebben in het vmbo (incl. Vak Mavo), worden uitgenodigd om zich via de basisschool aan te melden voor proeflessen op het Actief College.

Vrijdag 28 januari 2022
19.00-21.30 uur: Open Huis.
Onze schooldeuren staan open voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s) of verzorger(s). Alle docenten zijn dan aanwezig. Kom sfeer proeven!

Dinsdag 1 maart 2022
Deadline aanmelding zorgleerlingen brugklas.
Na inschrijving nemen wij contact op met de leerkracht van groep 8 voor de warme overdracht.

Donderdag 10 maart 2022
Deadline aanmelding leerlingen brugklas.
Na inschrijving nemen wij contact op met de leerkracht van groep 8 voor de warme overdracht.

Dinsdag 21 juni 2022
14.30-15.45 uur: kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.
De nieuwe brugklassers komen op het Actief College kennismaken met hun klas en mentor.

Vanaf september 2022
13.45-15.15 uur: pre-vmbo middagen.
Zes middagen maken de leerlingen uit groep 8 kennis met de (technische) profielen van onze school. Aanmelden kan via techniekAC@actiefcollege.nl.

Menu