1. Home
  2. Leerlingen & ouders
  3. Oudercontact

Oudercontact

Het Actief College streeft ernaar een goede relatie met ouder(s) en verzorger(s) te onderhouden. Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.

Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van ouderavonden, de schoolgids, social media, de AC-app en onze website.

U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van schoolbezoeken, het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad en ondersteuning bij excursies en reizen.

Communicatie met school via de Actief College app

Het Actief College gebruikt de mobiele Actief College app als centraal kanaal voor de communicatie met ouders en verzorgers. Dit is een mobiele app (iOS/Android) waarop ouders kunnen inloggen met het e-mailadres zoals bekend in Magister.
In de app is al het nieuws van de school bij te houden, kunt u appen met de school en de mentor en komen uiteraard via notificaties updates voor de klas, het jaar of het niveau van uw kind binnen. Ook gebruiken we de app voor het uitsturen van ‘taken’, zoals formulieren die u in de app kan invullen en een afspraakplanner voor een ouderavond. N.B. Ouders en verzorgers zonder smartphone krijgen alle berichten en taken alsnog binnen via een mail.
Met de Actief College app versterken we het contact tussen school, mentor en ouder door simpeler en effectiever te communiceren. Voor meer informatie over de app, zie ook hoyapp.nl.

Communicatie met mentor

Ouders, verzorgers en leerlingen kunnen de mentor via de Actief College app bereiken.
Voor een overzicht van de e-mailadressen van het personeel kunt u onze schoolgids raadplegen.

Het wachtwoord van Somtoday kwijt of problemen met het wachtwoord

Jaaragenda leerlingen
ma 20 sep
to vr 1 okt
JIJ-toetsen nulmeting (leerjaar 1 t/m 4)
Add event to google
ma 11 okt
to vr 15 okt
Schoolfotograaf (rooster volgt)
Add event to google
di 12 okt
13:15
15:15
Werken aan profielwerkstuk VM4
Add event to google
do 14 okt
13:15
15:15
Werken aan profielwerkstuk VM4
Add event to google
do 14 okt
15:00
15:30
Eerste contactmoment profielwerkstuk VM4
Add event to google
do 14 okt
19:00
21:30
Wuppenfeest leerjaar 1
Add event to google
za 16 okt
to zo 24 okt
Herfstvakantie
Add event to google
ma 25 okt
De lessen vervallen i.v.m. een studiedag voor het personeel
Add event to google
Menu