Eindexamens AC 2019-2020


Wanneer ben je geslaagd?
Voor alle informatie over de slaag-zakregeling in het vmbo, alle profielen en leerwegen schooljaar 2019-2020 verwijzen we je naar de website van nieuw vmbo.


Wat voor belangrijke activiteiten zijn er in het examenjaar?
Download hier een overzicht met belangrijke data.


Wat staat er in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vermeld?
Download hier de PTA’s.


Waaruit bestaan de examens?
Download hier de informatie over SE’s, CE’s en CSPE’s.


Waar is er informatie over de examens van het Ministerie te vinden?
Op de website van het College voor Toetsen en Examens worden mededelingen over de eindexamens 2020 gepubliceerd. Download hier de pagina van het Examenblad.


Mobiele webapp voor examenkandidaten
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.
Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor het examenjaar.

Download hier de publicatie over de app van het Ministerie


 

Laatste wijziging op 18 september 2019