1. Home
  2. De school
  3. Magister

Magister

Via onze website kunt u bovenin inloggen in het programma Magister. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Inloggegevens worden per post verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij de ingebruikname van Magister verzoeken we u meteen uw mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’). Hierdoor kunt u uw wachtwoord automatisch opnieuw opvragen indien u dat bent kwijt geraakt.  De inloggegevens die u per post ontvangst zijn uitsluitend bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s).

Leerlingen ontvangen hun eigen inloggegevens via de mentor.
Aan het gebruik van Magister zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je ouder(s)/verzorger(s). Ook is het verplicht bij de ingebruikname van Magister als eerste je mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’).

Via Magister kunt u gegevens raadplegen als cijferadministratie, aanwezigheidsadministratie, het lesrooster en het huiswerk. Ook kunt u zelf uw adresgegevens controleren, mutaties hierop kunt u meteen doorgeven aan administratie@actiefcollege.nl
Mocht u meer vragen hebben over de technische werking van Magister dan kunt u deze via s.devisser@actiefcollege.nl stellen.

Ouderwachtwoord kwijt?  Leerlingwachtwoord kwijt? Meta? Gescheiden ouders? Administratieve gegevens?

Voor verdere informatie over de procedures die zijn opgesteld m.b.t. het gebruik van Magister (ouders en leerlingen) en het schoolnetwerk (leerlingen) verwijzen we u naar deze documenten:

Netwerk-wachtwoord vergeten?

De procedures rondom het inloggen in de schoolcomputers (schoolnetwerk) staan beschreven in de handleiding Magister leerlingen (inloggegevens). Het wachtwoord van de PC op school en Outlook zijn hetzelfde en kunnen alleen door de heer Van der Waal of de helpdesk gereset worden.

Huiswerk in Magister is leidend tenzij…

Een docent geeft aan het einde van de les (of d.m.v. een planner) huiswerk op en noteert dit huiswerk in Magister. Als er geen huiswerk is noteert een docent dit ook in Magister.
Magister is op deze manier een hulpmiddel bij het plannen van huiswerk en toetsen.
Daar Magister niet altijd snel en zonder storingen werkt, is het belangrijk dat leerlingen de gelegenheid krijgen en nemen opgegeven huiswerk tijdens de les te noteren in hun agenda/smart-Phone.
Magister neemt niet de verantwoordelijkheid over van de leerling om het huiswerk te noteren.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerling dient een leerling zich op de hoogte te stellen van het huiswerk. Indien er niets in Magister staat wordt de leerling geacht contact op te nemen met een klasgenoot.
Dus: het huiswerk op Magister is leidend tenzij…..
Bovenstaande geldt ook voor het noteren van toetsen.

Jaaragenda leerlingen
ma 21 sep
08:00
Proefielwerkstukweek leerjaar 4
Add event to google
ma 28 sep
08:00
Week 40 en 41: maken van opdracht 1 t/m 9 (leerjaar 4)
Add event to google
ma 28 sep
08:00
Deze week JIJ-toetsen leerjaar 1 (tijdstip volgt)
Add event to google
vr 2 okt
08:00
Uiterlijke datum inleveren formulier profielwerkstuk (leerjaar 4)
Add event to google
vr 2 okt
08:00
Start lintstage leerjaar 4
Add event to google
ma 5 okt
08:00
Week 40 en 41: maken van opdracht 1 t/m 9 (leerjaar 4)
Add event to google
do 8 okt
Schoolfotograaf
Add event to google
do 8 okt
15:00
16:00
Eerste contactmoment profielwerkstuk
Add event to google
Menu