AC op social media

Blijf ook via social media op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Actief College!

Naast onderstaande social media gebruiken we ook onze Actief College app om te communiceren met ouders en leerlingen.
Het Actief College gebruikt de mobiele Actief College app als centraal kanaal voor de communicatie met ouders en verzorgers. Dit is een mobiele app (iOS/Android) waarop ouders kunnen inloggen met het e-mailadres zoals bekend in Magister.
In de app is al het nieuws van de school bij te houden, kunt u appen met de school en de mentor en komen uiteraard via notificaties updates voor de klas, het jaar of het niveau van uw kind binnen. Ook gebruiken we de app voor het uitsturen van ‘taken’, zoals formulieren die u in de app kan invullen en een afspraakplanner voor een ouderavond.
N.B. Ouders/verzorgers zonder smartphone krijgen alle berichten en taken alsnog binnen via mail.
Met de Actief College app versterken we het contact tussen school, mentor en ouder door simpeler en effectiever te communiceren. Voor meer informatie over de app, zie ook hoyapp.nl.

Klik op onderstaande buttons om te kijken wat er op Facebook, Twitter, You Tube en Instagram voor nieuws staat!

Facebook

Twitter

YouTube

instagram

Laatste wijziging op 9 maart 2020