Belangrijke data (o.a. vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 20 mei 2020
De laatste aanvullingen en wijzigingen zullen in rood aangebracht worden


Alle activiteiten na 13 maart zijn komen te vervallen i.v.m. het coronavirus.


Juni

Maandag 1 juni
Vrij i.v.m. Pinksteren

Donderdag 4 juni
Definitieve afronding schoolexamen/bekendmaking examen

Maandag 8 juni
14.00-16.00 uur: JIJ-toetsen leerjaar 1 (Nederlands)

Donderdag 11 juni
08.30-09.30 uur: afspraken met afgewezen kandidaten (decaan/mentor)
14.00-16.00 uur: JIJ-toetsen leerjaar 1 (rekenen)


Juli

Woensdag 1 juli en donderdag 2 juli
Diploma-uitreiking (informatie hierover volgt via de AC-app)

Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juli
15.00-16.15 uur: kennismaking nieuwe brugklasleerlingen

Vrijdag 10 juli
15.00-16.30 uur: (inventarisatie) herkansingen leerjaar 3
Laatste lesdag

Dinsdag 14 juli
14.00-16.00 uur: taken/herkansingen leerjaar 3

Woensdag 15 juli
Boeken inleveren en rapporten ophalen (schema volgt)

Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus
Zomervakantie


Belangrijke data groep 8

Klik op afbeelding voor grotere weergave


Belangrijke data examenkandidaten

Zie pagina ‘Belangrijke data voor examenleerlingen


Vakantieregeling 2019-2020

Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 20 mei 2020