Informatie m.b.t. de examens

Info aangevuld | 7 juni 2022

Uitslag examens
Donderdag 9 juni: v.a. 13.00 uur worden alle VM-leerlingen gebeld over de examenuitslag
Woensdag 15 juni: v.a. 13.00 uur worden alle basis-, kader- en LWT-leerlingen gebeld over de examenuitslag

Bijeenkomst geslaagden in de aula (uitreiking voorlopige cijferlijsten)
Donderdag 9 juni: 15.00 uur geslaagden VM-kandidaten
Woensdag 15 juni: 15.00 uur geslaagden basis-, kader- en LWT-leerlingen

Ontvangst leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn 
Vrijdag 10 juni: vanaf 08.30 uur VM-leerlingen melden zich bij de mentor of examensecretaris (dit gaat op afspraak)
Donderdag 16 juni: vanaf 08.30 uur basis-, kader- en LWT-leerlingen melden zich bij de mentor of examensecretaris (dit gaat op afspraak)

Doorgeven herkansingen (examen tweede tijdvak)
Vrijdag 10 juni: VM-leerlingen geven uiterlijk 10.00 uur herkansing door bij de examensecretaris (K2.01) of teamleider
Donderdag 16 juni: basis-, kader- en LWT-leerlingen geven uiterlijk 10.00 uur herkansing door bij de examensecretaris (K2.01) of teamleider

Data en tijden diploma-uitreiking

Woensdag 29 juni
14.00-15.30 uur: K4A
16.30-18.00 uur: K4B
19.30-21.00 uur: K4C

Donderdag 30 juni
14.00-15.30 uur: LWT4
16.30-18.00 uur: B4A
19.30-21.00 uur: B4B

Vrijdag 1 juli
15.00-16.30 uur: VM4


Rooster examens
Het meest actuele rooster vind je in Somtoday.

Klik op afbeelding voor grotere weergave.


Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (27 januari)
Vak Mavo (GL/TL)

Door de minister van onderwijs is besloten dat:

 • ook dit jaar gebruik mag worden gemaakt van een duimregeling;
 • het centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) NIET doorgaat;
 • het CSPE vervangen wordt door een schoolexamen (SE);
 • de afnameperiode van het schoolexamen van het profielvak verlengd is.

Voor examenkandidaten GL/TL van het Actief College betekent dit:

 • dat het resultaat van één vak niet hoeft mee te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Op het vmbo is dit alleen het vak Nederlands;
 • dat het PTA volledig moet zijn afgerond. Dat geldt voor alle vakken!
 • dat het cijfer van de duimregeling wel op de eindlijst komt te staan;
 • dat de examenkandidaten gedurende de maand april doorwerken aan hun profielvak en keuzevakken;
 • het PTA van het profielvak niet wordt gewijzigd, omdat het PTA van het Actief College voldoet aan de eisen van het examenprogramma van de overheid;
 • dat jij meer tijd hebt om je voor te bereiden op je centrale examens;
 • dat de school meer tijd heeft om (extra) lessen en examentrainingen te verzorgen;
 • de data van de centrale examens gelijk blijven.

Vragen via de mail op examenbureau@actiefcollege.nl.


Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (27 januari)
Basis en kader

Door de minister van onderwijs is besloten dat:

 • ook dit jaar gebruik mag worden gemaakt van een duimregeling;
 • het centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) NIET doorgaat;
 • het CSPE vervangen wordt door een schoolexamen (SE);
 • de afnameperiode van het schoolexamen van het profielvak verlengd is.

Voor examenkandidaten van het Actief College betekent dit:

 • dat het resultaat van één vak niet hoeft mee te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Op het vmbo is dit alleen het vak Nederlands;
 • dat het PTA volledig moet zijn afgerond. Dat geldt voor alle vakken!
 • dat het cijfer van de duimregeling wel op de eindlijst komt te staan;
 • dat de examenkandidaten gedurende de maand april doorwerken aan hun profielvak, keuzevakken, en/of stage kunnen voortzetten of inhalen waar nodig;
 • het PTA van het profielvak niet wordt gewijzigd, omdat het PTA van het Actief College voldoet aan de eisen van het examenprogramma van de overheid;
 • dat jij meer tijd hebt om je voor te bereiden op je centrale examens;
 • dat de school meer tijd heeft om (extra) lessen en examentrainingen te verzorgen.

Vragen via de mail op examenbureau@actiefcollege.nl.


Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (27 januari)
LWT

Deze week heeft de minister van onderwijs besloten dat:

 • ook dit jaar gebruik mag worden gemaakt van een duimregeling;
 • het centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) NIET doorgaat;
 • het CSPE vervangen wordt door een schoolexamen (SE);
 • de afnameperiode van het schoolexamen van het profielvak verlengd is.

Voor het leerwerktraject examenkandidaten van het Actief College betekent dit:

 • dat het resultaat van één vak niet hoeft mee te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Op het vmbo is dit alleen het vak Nederlands;
 • dat je een duim mag leggen op het gemiddelde van het profielvak of één van de keuzevakken;
 • dat het PTA wel volledig moet zijn afgerond! Ook als je gebruik maakt van de duimregeling;
 • dat het cijfer van de duimregeling wel op de eindlijst komt te staan;
 • dat de examenkandidaten gedurende de maand april doorwerken aan hun profielvak en keuzevakken, en/of de stage kunnen voortzetten of inhalen waar nodig;
 • het PTA van het profielvak niet wordt gewijzigd, omdat het PTA van het Actief College voldoet aan de eisen van het examenprogramma van de overheid;
 • dat jij meer tijd hebt om je voor te bereiden op je centrale examen Nederlands; dat de school meer tijd heeft om (extra) lessen en examentrainingen voor dat vak te verzorgen.

Vragen via de mail op examenbureau@actiefcollege.nl.


Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (26 januari)
Vak Mavo (GL/TL)

We komen steeds dichter bij de centrale examens!

Er zijn twee soorten centrale examens:
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen;
CE = centrale examen (algemeen vormende vakken).

De schriftelijke centrale examens (CE’s) voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur- scheikunde, maatschappijkunde, economie en biologie vinden plaats na de meivakantie volgens onderstaand vastgesteld rooster:

vak datum dag tijd
biologie 12 mei donderdag 13:30 – 15:30 uur
Nederlands 16 mei maandag 13:30 – 15:30 uur
Duits 17 mei dinsdag 09:00 – 11:00 uur
wiskunde 17 mei dinsdag 13:30 – 15:30 uur
Engels 18 mei woensdag 13:30 – 15:30 uur
natuur- scheikunde 19 mei donderdag 13:30 – 15:30 uur
economie 20 mei vrijdag 13:30 – 15:30 uur
maatschappijkunde 23 mei maandag 13:30 – 15:30 uur

Verder belangrijk te weten:

 • de twee profieldelen van het profielvak moeten zijn afgerond op donderdag 31 maart;
 • de twee  keuzevakken van het profielvak moeten zijn afgerond op woensdag 11 mei;
 • er is een extra herkansing;
 • de examenuitslag is op donderdag 9 juni.

Examentrainingen
Het Actief College biedt examentrainingen aan voor de AVO-vakken.  Daarvoor hebben wij een gespecialiseerd bureau in de arm genomen, Lyceo.
De examentraining data zijn op: 10, 11, 18 en 31 maart en 1 april. Ook hiervoor geldt dat een persoonlijk rooster nog volgt.

Uw vragen kunt u stellen op examenbureau@actiefcollege.nl


Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (21 januari)
Basis en kader

We komen steeds dichter bij de centrale examens.
Er zijn twee soorten:
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen;
CE = centrale examen  (algemeen vormende vakken).

De digitale centrale examens voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur- scheikunde, maatschappijkunde, economie en biologie vinden plaats na de meivakantie. Scholen mogen digitale centrale examens al afnemen vanaf 5 april. We willen voor examenkandidaten die er goed voorstaan maatwerk bieden door in de week van 18 april al één of meer examens af te nemen.

Belangrijk om te weten:

 • de vier profieldelen van het profielvak moeten zijn afgerond op 22 maart;
 • de vier keuzevakken van het profielvak moeten zijn afgerond op 1 juni;
 • extra herkansing voor AVO-vakken;
 • examenuitslag is op 15 juni.

Examentrainingen
Het Actief College biedt examentrainingen aan. Daarvoor hebben wij een gespecialiseerd bureau in de arm genomen, Lyceo.
De examentraining bestaat uit:

 • vakinhoudelijk training  voor alle AVO-vakken door Lyceo op 10, 11, 18 en 31 maart en 1 april;
 • digitale training: vrijdag 25 maart.

We maken in de week van 1 februari bekend welke leerlingen eventueel in aanmerking komen voor één of meer eerder af te nemen CE’s en voor welke vakken dat geldt.

Uw vragen kunt u stellen op examenbureau@actiefcollege.nl


Examenreglement
In ons informatieboekje over de eindexamens, staat het examenreglement, voor zover voor de examenkandidaten van belang.

De examens bestaan uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).
De schoolexamens zijn terug te vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).


PTA’s
Download hier het PTA voor klas 3 BBL
Download hier het PTA voor klas 3 BBL (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 3 GL

Download hier het PTA voor klas 3 GL-VM (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 3 KBL

Download hier het PTA voor klas 3 KBL (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 4 BBL
Download hier het PTA voor klas 4 GL

Download hier het PTA voor klas 4 KBL


Schoolgids

Onze online schoolgids is te vinden op de website.
Met de zoekfunctie kan je algemene informatie vinden over de examens.


 

Gerelateerd nieuws

Menu