INTERACT GROEP | Het laatste nieuws

Vanuit de leerlingraad is de Interact groep Actief College ontstaan. Deze groep organiseert, samen en met hulp van de Rotary Hoeksche Waard, activiteiten in onze regio. De eerste actie was op 12 april; een verwenmiddag voor bewoners van de Rembrandt. Deze wordt in juni herhaald.
Dinsdag 10 mei vond de officiële installatie plaats van de Interactgroep van het Actief College (New Interact Club of InterActief Hoeksche Waard). De animo voor deze middag was geweldig!
Op 9 juni gaat de Interact Groep van het Actief College, samen met vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, de Hoeksche Helden en zorgcentra uit Oud Beijerland een activiteiten dag organiseren. Hierbij staat de driehoek ouderen-jeugd-sport centraal. Alle tweedeklassers en betreffende lesgevende docenten worden ingezet op deze dag. De activiteiten vinden plaats in de Boogerd Oud-Beijerland.

Gerelateerd nieuws

Menu