Informatie cursus 2021-2022

Informatie m.b.t. de examens

Zodra wij informatie m.b.t. de examens hebben, plaatsen wij het op deze pagina.

Examenreglement
In ons informatieboekje over de eindexamens, staat het examenreglement, voor zover voor de examenkandidaten van belang.

De examens bestaan uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).
De schoolexamens zijn terug te vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

PTA’s
Download hier het PTA voor klas 3 BBL
Download hier het PTA voor klas 3 GL

Download hier het PTA voor klas 3 KBL

Download hier het PTA voor klas 4 BBL
Download hier het PTA voor klas 4 GL

Download hier het PTA voor klas 4 KBL

Belangrijke data examens
Een overzicht met data en de roosters zijn t.z.t. te vinden op onze website.

Belangrijke wijzigingen vanaf dit cursusjaar

Overstap naar Somtoday
Wij werken met ingang van deze cursus via een ander digitaal leerlingvolgsysteem, Somtoday in plaats van Magister. Voor informatie zie onze pagina over Somtoday.

45-Minutenrooster
Met ingang van deze cursus werken we met een 45-minutenrooster.

Kleding

De school verzorgt de beschermende kleding voor de lessen in de technische profielen. Veiligheidsschoenen moet je zelf aanschaffen. Dit kan onder andere bij: DB WorkWear, Boonsweg 41a, 3274 LH Heinenoord, tel. 0186-769061. Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen.

Voor lichamelijke Opvoeding heb je een sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas nodig. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop voor Є18,00 bij de afdeling Economie & Ondernemen.

Vrijwillige ouderbijdrage

In schooljaar 2020-2021 zijn door de coronacrisis een aantal evenementen en excursies niet doorgegaan. Er is daarom besloten om met uitzondering van de brugklas voor alle overige leerjaren een bijdrage te vragen van in totaal € 75,00 (€ 62,50 schoolfonds, € 5,00 ouderfonds en € 7,50 huur kluisje). Er is een e-mail, via WisCollect verstuurd, met het verzoek om dit bedrag aan ons te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen. Als u vragen heeft over de betaling kunt u via de mail contact opnemen met mevrouw Termeer.

Leerjaar 4: kopie ID-bewijs

Leerlingen die eindexamen doen in het schooljaar 2021-2022 moeten voor de herfstvakantie bij de administratie een kopie inleveren van hun identiteitsbewijs of paspoort.

Schoolgids

Onze online schoolgids is te vinden op de website.
Met de zoekfunctie kan je snel informatie vinden over: financiën, begeleiding, onderwijs (o.a. lessentabel), schoolregels, personeel, etc.

Voor meer informatie zie ons Informatieblad 2021-2022

Gerelateerd nieuws

Menu