Informatie examens

Zodra wij informatie m.b.t. de examens hebben, plaatsen wij het bovenaan op deze pagina.


Vak Mavo (GL/TL)

Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (26 januari)
We komen steeds dichter bij de centrale examens!

Er zijn twee soorten centrale examens:
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen;
CE = centrale examen (algemeen vormende vakken).
We gaan ervan uit dat beide centrale examens doorgaan.

Voor de examenkandidaten Vak Mavo (GL/TL) starten de praktijkexamens (CSPE) op maandag 18 april en eindigen op vrijdag 22 april.

Het CSPE duurt maximaal drie dagdelen per leerling. Gedurende die week zal een aantal lessen algemeen vormende vakken doorgaan. Een persoonlijk rooster van het CSPE volgt begin februari.

De schriftelijke centrale examens (CE’s) voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur- scheikunde, maatschappijkunde, economie en biologie vinden plaats na de meivakantie volgens onderstaand vastgesteld rooster:

vak datum dag tijd
biologie 12 mei donderdag 13:30 – 15:30 uur
Nederlands 16 mei maandag 13:30 – 15:30 uur
Duits 17 mei dinsdag 09:00 – 11:00 uur
wiskunde 17 mei dinsdag 13:30 – 15:30 uur
Engels 18 mei woensdag 13:30 – 15:30 uur
natuur- scheikunde 19 mei donderdag 13:30 – 15:30 uur
economie 20 mei vrijdag 13:30 – 15:30 uur
maatschappijkunde 23 mei maandag 13:30 – 15:30 uur

Verder belangrijk te weten:

 • de twee profieldelen van het profielvak moeten zijn afgerond op donderdag 31 maart;
 • de twee  keuzevakken van het profielvak moeten zijn afgerond op woensdag 11 mei;
 • er is een extra herkansing;
 • de examenuitslag is op donderdag 9 juni.

Examentrainingen
Het Actief College biedt examentrainingen aan voor de AVO-vakken.  Daarvoor hebben wij een gespecialiseerd bureau in de arm genomen, Lyceo.
De examentraining data zijn op: 10, 11, 18 en 31 maart en 1 april. Ook hiervoor geldt dat een persoonlijk rooster nog volgt.

Uw vragen kunt u stellen op examenbureau@actiefcollege.nl

Met vriendelijke groet,
Natasja Smeding
Examensecretaris Actief College


Basis en kader

Bericht aan examenkandidaten, ouders en verzorgers | Verzonden via AC-app (21 januari)
We komen steeds dichter bij de centrale examens.
Er zijn twee soorten:
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen;
CE = centrale examen  (algemeen vormende vakken).
We gaan ervan uit dat beide centrale examens doorgaan.

Voor de leerlingen basis en kader starten de praktijkexamens (CSPE)  op dinsdag 5 april en eindigen op donderdag 14 april.

Het CSPE duurt maximaal vier dagdelen per leerling. Gedurende die twee weken zullen een aantal lessen algemeen vormende vakken doorgaan. Een persoonlijk rooster CSPE volgt begin februari.

De digitale centrale examens voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur- scheikunde, maatschappijkunde, economie en biologie vinden plaats na de meivakantie. Scholen mogen digitale centrale examens al afnemen vanaf 5 april. We willen voor examenkandidaten die er goed voorstaan maatwerk bieden door in de week van 18 april al één of meer examens af te nemen.

Belangrijk om te weten:

 • de vier profieldelen van het profielvak moeten zijn afgerond op 22 maart;
 • de vier keuzevakken van het profielvak moeten zijn afgerond op 1 juni;
 • extra herkansing voor AVO-vakken;
 • het CSPE mag altijd herkanst worden;
 • examenuitslag is op 15 juni.

Examentrainingen
Het Actief College biedt examentrainingen aan. Daarvoor hebben wij een gespecialiseerd bureau in de arm genomen, Lyceo.
De examentraining bestaat uit:

 • vakinhoudelijk training  voor alle AVO-vakken door Lyceo op 10, 11, 18 en 31 maart en 1 april;
 • digitale training: vrijdag 25 maart.

We maken in de week van 1 februari bekend welke leerlingen eventueel in aanmerking komen voor één of meer eerder af te nemen CE’s en voor welke vakken dat geldt.

Uw vragen kunt u stellen op examenbureau@actiefcollege.nl

Met vriendelijke groet,
Natasja Smeding
Examensecretaris Actief College


Examenreglement
In ons informatieboekje over de eindexamens, staat het examenreglement, voor zover voor de examenkandidaten van belang.

De examens bestaan uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).
De schoolexamens zijn terug te vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA).


PTA’s
Download hier het PTA voor klas 3 BBL
Download hier het PTA voor klas 3 BBL (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 3 GL

Download hier het PTA voor klas 3 GL-VM (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 3 KBL

Download hier het PTA voor klas 3 KBL (praktijk)
Download hier het PTA voor klas 4 BBL
Download hier het PTA voor klas 4 GL

Download hier het PTA voor klas 4 KBL


Schoolgids

Onze online schoolgids is te vinden op de website.
Met de zoekfunctie kan je algemene informatie vinden over de examens.


 

Gerelateerd nieuws

Menu