Info begin cursus 2021-2022

Belangrijke data

Dinsdag 31 augustus is de introductiedag voor onze nieuwe brugklasleerlingen.
Woensdag 1 september starten de lessen.
Dinsdag 7 september is er een informatieavond voor leerjaar 1 en 2.
Dinsdag 14 september is er een informatieavond voor leerjaar 3 en 4. Op deze avond komt o.a. het School Examen en het Centraal Examen aan bod.

Belangrijke wijzigingen vanaf het nieuwe cursusjaar

Magister wordt Somtoday
Wij gaan vanaf volgend schooljaar werken met een ander digitaal leerlingvolgsysteem, Somtoday in plaats van Magister. Rond 24 augustus sturen we informatie over hoe je je rooster kunt inzien.

45-Minutenrooster
Met ingang van de volgende cursus werken we met een 45-minutenrooster.

Schoolfotograaf

In de loop van het schooljaar komt de schoolfotograaf weer. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks via de schoolfotograaf. Datum volgt.

Kleding

De school verzorgt de beschermende kleding voor de lessen in de technische profielen. Veiligheidsschoenen moet je zelf aanschaffen. Dit kan onder andere bij: DB WorkWear, Boonsweg 41a, 3274 LH Heinenoord, tel. 0186-769061. Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen.

Voor lichamelijke Opvoeding heb je een sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas nodig. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop voor Є18,00 bij de afdeling Economie & Ondernemen.

Vrijwillige ouderbijdrage

In schooljaar 2020-2021 zijn door de coronacrisis een aantal evenementen en excursies niet doorgegaan. Er is daarom besloten om met uitzondering van de brugklas voor alle overige leerjaren een bijdrage te vragen van in totaal € 75,00 (€ 62,50 schoolfonds, € 5,00 ouderfonds en € 7,50 huur kluisje). U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect, met het verzoek om dit bedrag aan ons te betalen. Hierbij heeft u ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te kiezen. Als u vragen heeft over de betaling kunt u via de mail contact opnemen met mevrouw Termeer.

Leerjaar 4: lintstage

Zit jij volgend jaar in 4 kader  of 4 basis, dan heb je inmiddels van de heer Bos en/of je mentor al bericht gekregen over het zoeken naar een stageplek. Vanaf de tweede week in september ga jij elke vrijdag stage lopen. Dit geldt voor 20 weken en is een verplicht onderdeel van leerjaar 4. De informatie en contracten  kun je afhalen bij de heer Bos (decaan).

Leerjaar 4: kopie ID-bewijs

Leerlingen die eindexamen doen in het schooljaar 2021-2022 moeten voor de herfstvakantie bij de administratie een kopie inleveren van hun identiteitsbewijs of paspoort.

Schoolgids

De nieuwe online schoolgids is te vinden op de website.
Met de zoekfunctie kan je snel informatie vinden over: financiën, begeleiding, onderwijs (o.a. lessentabel), schoolregels, personeel, etc.

Gerelateerd nieuws

Menu