Uiterste datum aanmelden nieuwe leerlingen voor schooljaar 2020-2021

Na 10 juli a.s. worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen; met uitzondering van ‘verhuisgevallen’.