Informatie: start lessen vanaf 2 juni a.s.

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn blij dat we vanaf 2 juni onze leerlingen weer zien! Wilt u onderstaande brief samen met uw zoon/dochter lezen?
U begrijpt dat we door de situatie moeten gaan werken met beperkte roosters en halve klassen.
Daarnaast blijven we ook lessen en toetsen digitaal verzorgen.

In het weekend staat het rooster van uw zoon/dochter in Magister.

Lesmomenten

maandag en woensdag
08.30-11.30 uur
leerjaar 1
dinsdag en donderdag
08.30-11.30 uur
leerjaar 2
maandag en woensdag
10.00-13.00 uur
leerjaar 3 kader
dinsdag en donderdag
10.00-13.00 uur
leerjaar 3 basis, Vak Mao en LWT
vrijdagen Alleen op uitnodiging van school

Belangrijk om te weten

 • We hanteren de 1,5 meter in alle ruimtes en verwachten dit ook van de leerlingen;
 • We houden ons aan alle regels rondom COVID 19, ter bescherming van iedereen;
 • Er is maximaal 3 klokuren les: 6 x 30 minuten per dag (2x per week);
 • De derdejaars basis en kader krijgen per week 2 klokuren praktijklessen (profielvak);
 • Op de vrijdagen reserveren we ruimte voor extra ondersteuning en/of toetsing;
 • We zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk lesaanbod en lesinhoud;
 • Op de dagen dat LO ingeroosterd staat, dragen de leerlingen gemakkelijk kleding;
 • Op de dagen dat BV op het rooster staat, nemen de leerlingen twee potloden en gum mee;
 • Om de veiligheid te kunnen waarborgen, zijn er geen pauzes ingepland;
 • Achter de digitale lessen staat er een “T” (=thuis) bij het lokaal;
 • De lessen die op school plaatsvinden hebben een lokaalnummer;
 • Voor de veiligheid wisselen niet de leerlingen, maar de leerkrachten van lokaal;
 • We adviseren om met de fiets te komen;
 • Leerlingen die niet aanwezig zijn, melden we absent;

Mocht uw zoon/dochter

 • ziek zijn, dan neemt u contact op met de administratie
 • (bewust) de veiligheidsregels overtreden waarmee hij/zij zichzelf en anderen in gevaar kan brengen, sturen we uw kind per direct naar huis. In een telefonisch gesprek met u maken we afspraken.

We gaan er vanuit dat deze wijze van lesgeven in ieder geval tot aan de zomervakantie doorgaat. Vrijdag 10 juli is de laatste lesdag, woensdag 15 juli is het boeken-inlever-dag en delen we de rapporten uit. De week van 13 juli t/m 17 juli reserveren we voor (overgangsgebonden) taken en herkansingen. De zomervakantie start op maandag 20 juli.

In de lokalen hangen als geheugensteuntje alle belangrijke afspraken, deze vindt u ook in de bijlage bij deze brief.

Tip en aanrader: de directeur, mevrouw Koole, plaatst elke week een vlog op de website. Dit blijft zij doen tot aan de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Het Actief College

Klik op afbeelding voor grotere weergave