Berichten met label ‘Wachtwoord’

Wachtwoord Magister

Ouderwachtwoord kwijt?  Leerlingwachtwoord kwijt? Meta? Gescheiden ouders? Administratieve gegevens?
Voor verdere informatie over de procedures die zijn opgesteld m.b.t. het gebruik van Magister (ouders en leerlingen) en het schoolnetwerk (leerlingen) verwijzen we u naar deze documenten:
ouders-inloggegevens-handleiding
leerlingen-inloggen-magister-handleiding
Leerlingen inloggegevens schoolnetwerk

Netwerk-wachtwoord vergeten?
De procedures rondom het inloggen in de schoolcomputers (schoolnetwerk) staan beschreven in leerlingen-inloggen-magister-handleiding.