Berichten met label ‘Personeel’

Overzicht e-mailadressen personeel

In verband met spam vermelden wij het volledige email-adres van onze personeelsleden niet op de website.
In onderstaand overzicht staat ieder personeelslid vermeld (alfabetisch op achternaam). De vermelde naam kunt u aanvullen met @actiefcollege.nl.

Het algemene e-mailadres van het Actief College is: administratie@actiefcollege.nl

r.appel j.vandermaas
i.vanballegooijen m.vandemerwe
a.vanbeem m.vanmiddelkoop
k.boogaard f.vannoort
j.boot a.novakovic
j.bos a.nijsen
g.broekharst r.dereuver
m.campo i.roll
p.damen m.roskam
e.vaneeden l.deruiter
r.groenewegen k.vansanten
d.hasselbach l.schelling
m.hasselmeijer h.schipper
f.vanheesch s.smaal
j.hermsen i.smitroeters
k.heshof r.smits
c.hofman (docent) h.vandersteen
w.hofman (assistent) w.taylor
f.huizer c.terlouw
e.inacio s.vandervaart
b.dejong m.vanvelthoven
p.vankesteren e.venema
p.koedam d.verhagen
m.dekoning j.vermeulen
r.koole m.vermeulen
r.kooren d.vanderwaal
h.korpel a.vanderwindt
h.laaziz g.yesildaglar
l.vanderleer


 

 

Afscheid van directeur De Weijer

Vorige week heeft de heer De Weijer officieel het stokje overgedragen aan mevrouw Koole.
Het personeel, bestuur en onderwijscollega’s uit de Hoeksche Waard hebben afscheid genomen tijdens een receptie op het Actief College.

13631637_1054801694602425_5934164935311527283_n

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2015-2016

Wij heten onze nieuwe directeur van harte welkom!

Met ingang van 1 maart 2016 is mevrouw R. Koole benoemd tot directeur aan het Actief College. De huidige directeur, de heer De Weijer, zal haar tot 1 augustus a.s. inwerken waarna hij met pensioen gaat. Het team van het Actief College wenst haar alle succes toe in haar nieuwe functie en heet haar van harte welkom!


Eerste kennismaking
Mijn naam is Rianne Koole en vanaf 1 maart 2016 werk ik als directeur op het Actief College te Oud-Beijerland. Ik ben 50 jaar en woon met mijn man Onno en onze dochter Nienke in Schipluiden, een klein dorpje in de buurt van Delft.

Mijn hobby’s zijn toneel, lezen en creatief bezig zijn.

Hiervoor werkte ik als  onderwijsadviseur bij de KPC Groep. Daarvoor heb ik als adjunct-directeur leidinggegeven aan een vmbo-school in Maassluis. Op deze school heb ik samen met het team gewerkt aan onderwijs waarbij de passie en de talenten van leerlingen centraal stond. Gedurende de verschillende rollen die ik binnen het onderwijs vervuld heb, van docent tot leidinggevende, heb ik gewerkt aan mijn eigen ontwikkeling. Een leven lang leren en daar plezier in hebben, is een belangrijke waarde die ik hoop door te mogen geven.

Uitdagend onderwijs bieden om de talenten van jonge mensen te ontdekken en het beste in hen naar boven te halen, zie ik als een belangrijke opdracht van de school. Dat betekent voor mij ook dat het personeel in een school uitgedaagd dient te worden om de eigen talenten te benutten en zichzelf te ontwikkelen.

Het motto van de school: ‘Vakkundig in actief leren’, zie ik dan ook als motto voor zowel de leerlingen als voor het personeel.

Ik zie er naar uit om nader kennis te maken met het team, de leerlingen en de ouders. De komende tijd hoop ik velen van u persoonlijk te mogen ontmoeten.

Rianne

“De wereld is in handen van degenen die de moed hebben om te dromen en die het aandurven hun dromen ook werkelijk te beleven. Ieder naar gelang zijn talenten.”

Paolo Coelho

 

Veiligheid voorop!

Ons BHV-team heeft haar jaarlijkse herhalingscursus met succes afgesloten. De dag bestond voor een deel uit theorie, maar vooral uit veel praktijk zoals eerste hulp verlenen bij kleine ongelukjes en verwondingen, kleine en beginnende brandjes blussen en bespreken hoe iedereen op school op een rustige en verantwoorde manier weet te ontruimen.

Collage

 

 

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2014-2015

Docent van het AC valt in de prijzen

De heer van der Leer is in de prijzen gevallen! Hij heeft samen met twee anderen de Stimuleringsprijs voor Docenten Beeldende Kunst en Vormgeving gewonnen.

De stimuleringsprijs is in het leven geroepen door de WdKA en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) en wil de docent Beeldende Kunst en Vormgeving in de spotlight zetten. Het team van meneer Van der Leer (KNSTMPPN) wist de jury te overtuigen.

KNSTMPPN (kunst-meppen) is een spel bestaande uit kunstkaarten waarmee leerlingen aan de slag gaan. Er worden associaties gemaakt, er wordt gedebatteerd en uiteindelijk worden er gezamenlijk keuzes gemaakt over de relaties tussen beelden en beeldfragmenten. Dit past uitstekend in het leren binnen de hedendaagse beeldcultuur. Met de prijs à €2015,- gaan Van Genderen, Van den Haspel en Van der Leer aan de slag met het verwezenlijken van het spel, dat zij voor hun afstuderen in 2014 al bedachten.
lees meer over het spel op de website van KNSTMPPN!

Meer over de prijs is te lezen op de website van de KCR en de Willem de Kooning Academie.

Prijswinnaars

 

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2014-2015