Berichten met label ‘Nieuwbouw’

Update nieuwbouw AC

Een tipje van de sluier…
Zo gaat ons nieuwe gebouw eruit zien!

Klik op afbeelding voor grotere weergave.

LET OP!
De planning voor de verhuizing is januari 2021!

 

Update nieuwbouw Actief College

De eerste stappen zijn gezet. Na het nieuws van de gemeente Oud-Beijerland dat het Actief College een nieuw gebouw mag gaan neerzetten in Poortwijk, zijn we nu met het team aan de slag gegaan.
Bij het bouwen van een nieuw schoolgebouw komt er heel wat kijken. Zo moet er eerst een ‘programma van eisen’ worden opgesteld. Een ‘programma van eisen’ is een document waarin beschreven wordt wat voor de school belangrijk is. Voor het Actief College zijn de profielen bijvoorbeeld heel belangrijk.
Om een goed idee te krijgen wat er allemaal mogelijk is, zijn we met een kleine groep collega’s op bezoek gegaan bij een aantal scholen, die onlangs een nieuw gebouw hebben gekregen.

Een korte impressie is hier te zien.

bezoek-scholen

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2019-2020

Nieuwbouw voor Actief College

Op dinsdagavond 10 mei jl. heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat het Actief College nieuwbouw krijgt. Ook de locatie staat vast. De nieuwe school komt in Poortwijk tussen basisschool De Klinker en de kleine Willem. Op dit moment staat daar nog de tijdelijke huisvesting van de Open Waard.

Nu de gemeenteraad met de plannen heeft ingestemd, kunnen de voorbereidingen op de nieuwbouw van start gaan, zodat de eerste paal in 2018 kan worden geslagen. Het is nog niet bekend wat er daarna met het oude gebouw (foto) van het Actief College, dat uit 1955 stamt, gaat gebeuren.

Op school leidde het besluit van de gemeenteraad tot een feeststemming.

Gebak

Fotocollage oud en nieuw gebouw

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2019-2020

Nieuwbouw van het Actief College komt dichterbij!

Als directie van het Actief college zijn wij blij u te mogen meedelen dat nieuwbouw voor het Actief College dichterbij komt.

De heer De Weijer kan op deze manier met een gerust hart met pensioen.
Mevrouw Koole is heel enthousiast om na te mogen gaan denken over de inrichting van een nieuw gebouw waarin de nieuwe profielen nog beter vormgegeven kunnen gaan worden.

Hieronder het persbericht waarin niet alleen gesproken wordt over nieuwbouw van het Actief College, maar ook over alle investeringen met betrekking tot het onderwijs in de Hoeksche Waard.

Peter de Weijer en Rianne Koole
Directeuren Actief College

nieuwbouw ondertekening
Bestuursvoorzitter Luc van Heeren (Acis) bedankte wethouder Van Waveren (BINT) voor het vakwerk rond het huisvestingsplan met het overhandigen van een vakwerkstuk gemaakt door leerlingen van het Actief College.

 

PERSBERICHT

Nieuwbouw Actief College
De schoolbesturen Acis en CSG De Waard hebben met de gemeente Oud-Beijerland een plan opgesteld dat voorziet in zowel nieuwbouw als renovatie van diverse schoolgebouwen. Het college van B&W van Oud-Beijerland stelt de gemeenteraad voor om de komende vijf jaar ruim 12 miljoen euro te investeren in onderwijshuisvesting in Oud-Beijerland. Acis primair en voortgezet onderwijs  neemt bijna 2 miljoen euro van deze investering voor zijn  rekening en CSG De Waard 0,5 miljoen euro. Op dinsdag 10 mei vergadert de gemeenteraad over dit plan.

Actief College
In Poortwijk III willen de gemeente en Stichting OVO investeren in nieuwbouw voor het Actief College. Beoogde locatie is het perceel naast de multifunctionele school, waarin ondermeer De Klinker is gevestigd. Voor deze nieuwbouw wil het college een bedrag reserveren van circa 4,3 miljoen euro. Daarbij komt 1,4 miljoen euro van stichting Acis Openbaar Voortgezet onderwijs. Met de nieuwbouw kan worden gestart nadat de tijdelijke huisvesting van de bewoners van de Open Waard van deze locatie is verwijderd. Dit is waarschijnlijk in 2018.

Centrum
Onderdeel van het plan is ook het renoveren van basisscholen de Zevensprong (locatie centrum) en de Kriekenhof. Het aantal leerlingen op deze locatie is gedaald en er is sprake van enige leegstand. De renovatie bestaat voornamelijk uit het verbeteren van de kwaliteit van de panden, zodat achterstallig onderhoud verleden tijd is en er weer twee moderne schoolgebouwen staan. Ook wordt een deel van beide schoolgebouwen gesloopt.
De gemeente Oud-Beijerland investeert in totaal 1 miljoen euro in deze renovatie. De schoolbesturen Acis Openbaar Primair Onderwijs en CSG De Waard dragen in totaal ongeveer eenzelfde bedrag bij.

Kenniscentrum
In 2013 heeft de gemeenteraad van Oud-Beijerland krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een Kenniscentrum Speciaal Onderwijs. In dit Kenniscentrum worden de drie scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs gehuisvest: de openbare school voor speciaal basisonderwijs Het Pluspunt (Acis), christelijke sbo school Willem-Alexander en de school voor speciaal onderwijs De Ark (CSG De Waard). Beoogde locatie voor het Kenniscentrum was het perceel in Poortwijk III waar nu de nieuwbouw van het Actief College is voorzien. Vanuit het management van het speciaal onderwijs is echter aangedragen dat de locatie aan de Graaf van Egmondstraat geschikter is, omdat de beschutte ligging daar voor leerlingen van speciaal onderwijs meer rust met zich meebrengt. Op dit moment is alleen basisschool de Ark nog aan de Graaf van Egmondstraat gevestigd.

Door de locatiewijziging is het voorstel ontstaan om de al in 2013 toegekende circa 4,9 miljoen euro te gebruiken om het Kenniscentrum Speciaal Onderwijs te realiseren (nieuwbouw) aan de Graaf van Egmondstraat. De ontwikkeling van dit Kenniscentrum kan door de verplaatsing sneller gerealiseerd worden dan eerder voor ogen stond.

Met de plannen voor nieuwbouw en renovatie geven gemeente Oud-Beijerland en de schoolbesturen een forse impuls aan de onderwijshuisvesting – en daarmee aan kwalitatief goed onderwijs – in Oud-Beijerland. Ook wordt hiermee de leegstand in leslokalen beperkt en wordt ruimte behouden voor voorzieningen zoals de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Wethouder Harry van Waveren en de schoolbestuurders Luc van Heeren (Acis) en Bert Tuk (CSG De Waard) hebben de plannen vandaag aan de pers gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,
L.J. van Heeren, MES
voorzitter college van bestuur

 

Laatste wijziging op in Foto's met labels: Schooljaar 2019-2020