Berichten met label ‘Hoy app’

Brief ouders en verzorgers: Hoy app

Onderstaande brief is 28 september aan alle ouders verzonden via ELO en de Hoy app

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, zoals beloofd, informatie over de twee verschillende systemen die wij gebruiken voor de communicatie.

Hoy app
Vanaf 1 oktober zal onze school de Hoy app gaan gebruiken voornamelijk voor de communicatie tussen ouders en mentor. Daarmee krijgen we een communicatiekanaal in de vorm van een mobiele app waarop ouders kunnen inloggen.
In de app is het nieuws van de school bij te houden en kunt u in gesprek gaan met de mentor.
Ook gaan we de app gebruiken voor het versturen van ‘taken’, zoals formulieren die u in de app kunt invullen en afspraakplanners voor ouderavonden. (Voor de ouders zonder smartphone, zullen alle berichten en taken alsnog te beantwoorden zijn via de mail.)

Iets later in het schooljaar krijgen de leerlingen ook toegang tot de app, zodat zij het nieuws en hun rooster kunnen inzien en het contact met de mentor in een afgeschermde omgeving plaats kan vinden.
Leerlingen krijgen een eigen inlogcode.

Al met al willen we met de hoy app het contact tussen school, mentor, leerling en ouder versterken door simpeler en effectiever te communiceren via een mobiele app. Zowel schoolbreed als op niveau van de klas.

U heeft inmiddels een uitnodiging voor de app ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres.

(Niet ontvangen? Kijk voor de zekerheid ook in uw spambox.)

Meer informatie:
Meer informatie over het hoy app communicatieplatform vind u op https://hoyapp.nl
Een FAQ voor ouders is beschikbaar via
https://hoy.app/faq/parent

Magister
Magister wordt uiteraard nog steeds gebruikt. Ook daar heeft u destijds een inlogcode voor ontvangen. Bepaalde onderdelen van Magister zijn alleen toegankelijk via een computer/laptop.
De Magister app is daarvoor niet toereikend.
Binnen Magister op de computer kunt u zelf controleren of de school beschikt over uw juiste e-mailadres en mobiele telefoonnummer. U dient dan uw account te openen, rechtsboven op uw naam klikken/instellingen/eigen contactgegevens beheren. Hier kunt u zelf uw gegevens als dit nodig is aanpassen.

Als alle contactgegevens juist zijn ingevoerd, kunnen brieven ook in uw spambox zijn blijven hangen.

Via de website van onze school kunt u, indien nodig, een nieuw wachtwoord aanvragen.

Communicatie in het kort

Magister app   Magister computer Hoy app Mail

 

rooster rooster sociale media afspraken ouderspreekuur

 

cijfers cijfers korte mededelingen centrale communicatie/ brieven
absenties absenties contact mentor -ouder
logboek contact mentor – leerling
oudernotities formulieren b.v. privacy
account aanpassen afspraken ouderspreekuur

Let op
Ziekmelden, bezoek (tand)artsen e.d. van uw kind dient u telefonisch te melden, via telefoonnummer 0186-612130.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw R. Koole, MEM
Directeur Actief College

 

Hoy app

Alle ouders en verzorgers hebben recent een uitnodiging ontvangen om de Hoy app te activeren.
Het Actief College gaat deze app vanaf 1 oktober gebruiken voor de communicatie met ouders en verzorgers. Daarmee krijgen we één centraal communicatiekanaal voor ouders en verzorgers in de vorm van een mobiele app (iOS/Android).

Wat betekent dat concreet?
In de app:

  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • ontvangt u taken, zoals formulieren en datumprikkers die u in de app kunt invullen;
  • kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of het leerjaar van uw kind(eren);
  • later dit jaar wordt de Hoy app uitgebreid met de functie communicatie leerling-mentor.

Met het gebruik van de Hoy app willen we het contact tussen school, ouders en verzorgers versterken, door simpeler en effectiever te communiceren.

Graag nodigen we u uit mee te denken over hoe we onze oudercommunicatie optimaal kunnen inrichten. Voor meer informatie over de hoy app verwijs ik u door naar hoyapp.nl. Er is ook FAQ voor ouders te vinden op hoyapp.nl/faq-ouders.

Met vriendelijke groet,
K.C. Boogaard
docent Zorg & Welzijn, contactpersoon Hoy app