Berichten met label ‘Beroepsoriënterende stage’

Stages in het vierde leerjaar

Alle vierdejaars leerlingen hebben nu een stage op vrijdag!
Deze stage loopt van september 2016 t/m 24 maart 2017.

Fijn dat onze 93 leerlingen zo actief hebben gezocht en gevonden!
Veel bedrijven in de Hoeksche Waard geven hiermee onze leerlingen de kans ervaring op te doen in het arbeidsveld van het bedrijf of instelling.
De stagiaires krijgen hierdoor een idee van de verschillende onderdelen die bij een beroep horen.

Door o.a. diverse werkzaamheden uit te voeren, te onderzoeken, te observeren, te praten met mensen in het bedrijf en opdrachten te maken in het stage boek, krijgen ze een beter beeld van arbeid in een bedrijf of instelling.

We houden de komende tijd een foto-album van deze stages bij op Facebook.

 

Bedankt stagebedrijven!

Het Actief College bedankt de stagebedrijven voor de goede begeleiding van onze leerlingen!

Van september 2015 t/m april 2016 hebben derde en vierde klas leerlingen van de afdeling Economie & Ondernemen, Techniek en Zorg & Welzijn, stage gelopen bij bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard.
De leerlingen hebben ervaring opgedaan in het werken in verschillende bedrijfstakken.

We willen iedereen, die zich tijdens deze periode heeft ingezet om de stage prettig te laten verlopen voor onze leerlingen, van harte bedanken!

Dankzij deze stage zijn onze leerlingen weer een stap verder gekomen in het maken van een keuze voor de toekomst.

Bedankje stagebedrijven

Beroepsoriënterende stage 3e leerjaar

Onze leerlingen uit het derde leerjaar lopen nu vier weken lang een beroeps oriënterende stage.  Het doel ervan is:

  • de overgang van school naar het bedrijfsleven vergemakkelijken;
  • de leerlingen motiveren om hun best te doen op school en een diploma te halen;
  • de leerling ervaring te laten opdoen in de gekozen arbeidssector.

Deze stage is gekoppeld aan de afdeling waarin de leerlingen de lessen volgen. Vanuit de sector techniek breed kunnen de leerlingen kiezen uit stages bij o.a. aannemers-, auto-, bouw- en installatie bedrijven.
Roselinde Spee heeft gekozen voor stagebedrijf garage De Fonkert in Numansdorp.

We ontvingen een leuke foto van haar stagebegeleider. Zij heeft het zichtbaar naar haar zin!

De Fonkert

 

Bedankje stage bedrijven

Het Actief College bedankt de stage bedrijven voor de begeleiding van haar leerlingen!

Van september 2013 t/m april 2014 hebben 3e en 4e klas leerlingen van de afdeling economie, techniek en zorg & welzijn, stage gelopen in bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard.

De leerlingen hebben ervaring opgedaan in het werken in verschillende bedrijfstakken.

We willen iedereen, die zich tijdens deze periode heeft ingezet, om de stage prettig te laten verlopen voor onze leerlingen, van harte bedanken!

Dankzij deze stage zijn onze leerlingen weer een stap verder gekomen in het maken van een keuze voor de toekomst.

We hopen ook in 2014 – 2015 weer een beroep op u te mogen doen!

 

Beroepsoriënterende stage derde leerjaar

Weg uit de schoolbanken en een kijkje nemen in de praktijk van alledag. Vroeg opstaan, met eigen of openbaar vervoer naar je ‘baas’ en meedraaien in het bedrijf of de instelling waar je stage loopt. Gebruiken wat je op school hebt geleerd en uitzoeken wat je later wilt gaan doen. Soms ook tot de ontdekking komen dat je bepaald werk later zeker niet wilt gaan doen.
Ook dat is nuttig. Dat zijn allemaal positieve opbrengsten van deze arbeidsoriënterende stages.

In het derde leerjaar gaan onze leerlingen gedurende vier weken op een zogenaamde beroeps oriënterende stage bij één of twee bedrijven. Het doel ervan is:
• de overgang van school naar het bedrijfsleven vergemakkelijken;
• de leerlingen motiveren om hun best te doen op school en een diploma te halen;
• de leerling ervaring te laten opdoen in de gekozen arbeidssector.

Deze stage is gekoppeld aan het profiel waarin de leerlingen de lessen volgen. Vanuit het profiel Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie kunnen de leerlingen kiezen uit stages bij o.a. aannemers-, auto-, bouw- en installatie bedrijven. Leerlingen met het profiel Zorg & Welzijn kiezen voor stages in bijv. zorgcentra, op basisscholen, bij de kinderopvang, in de horeca, sport of in de uiterlijke verzorging. Aan deze stages wordt meegewerkt door vele bedrijven en instellingen in de Hoeksche Waard en daarbuiten.

In overleg met de stagebegeleider worden de werkzaamheden opgegeven. Zij moeten, de door de stagebegeleider, opgedragen werkzaamheden uitvoeren die verband houden met hun studie op school. Bovendien houden ze dagelijks een verslag bij waarin ze de opgedane praktijkervaring moeten verwerken.

Onderstaande foto’s laten zien dat de theoretische kennis in de praktijk goed toegepast wordt!

Zie voor meer foto’s onze Facebookpagina.

Beroepsoriënterende stage 4e leerjaar (nieuwe foto’s)

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen een beroepsoriënterende stage in het be­drijfs­leven of in een instelling. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid zich beter te oriënte­ren op het beroep en het bedrijfsleven. Het is een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen en wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen en vindt voor de leerlingen van het vierde jaar op vrijdag plaats.

Beroepsoriënterende stage (foto’s)

In het derde leerjaar gaan de leerlingen gedurende vier weken op beroepsoriënterende stage bij bedrijven.
Onderstaande foto’s laten zien dat de theoretische kennis in de praktijk goed toegepast wordt!

Beroepsoriënterende stage: de eerste foto’s


Het bewijs is er: er wordt hard gewerkt!