PTA

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Leerlingen maken toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het programma van toetsing en afsluiting.

De programma’s per afdeling:

DERDE LEERJAAR

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Leerlingen maken toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het programma van toetsing en afsluiting.

De programma’s per afdeling:

BBL
PTA 3 bbl BWI 2017-2019
PTA 3 bbl EO 2017-2019
PTA 3 bbl MT 2017-2019

PTA 3 bbl PIE 2017-2019
PTA 3 bbl ZW 2017-2019

GT
PTA 3 gt BWI 2017-2019
PTA 3 gt EO 2017-2019
PTA 3 gt MT 2017-2019
PTA 3 gt PIE 2017-2019
PTA 3 gt ZW 2017-2019

KBL
PTA 3 kbl BWI 2017-2019
PTA 3 kbl EO 2017-2019

PTA 3 kbl MT 2017-2019
PTA 3 kbl PIE 2017-2019
PTA 3 kbl ZW 2017-2019

LWT
PTA 3 lwt BWI 2017-2019
PTA 3 lwt MT 2017-2019
PTA 3 lwt ZW 2017-2019

VIERDE LEERJAAR

BBL

GT

KBL

LWT

Download hier de presentatie over PTA’s
(getoond tijdens de ouderavond op 20 september jl.)

 

Laatste wijziging op 18 juli 2018