Aanvraagformulier vrijstelling LO

Indien een leerling om medische redenen niet deel kan nemen aan de les(sen) lichamelijke opvoeding in verband met een blessure o.i.d., moet door één van de ouders/verzorgers een vrijstellingsformulier ingevuld worden.

Dit formulier dient, volledig ingevuld, door de leerling afgegeven te worden op de administratie. De teamleider zal de aanvraag verder afhandelen.

 

Laatste wijziging op 4 september 2019