Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Actief College èn met de organisatie van het Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR
J.N. van Es (voorzitter) (Hoeksch Lyceum)
M.J. van Dijk (vicevoorzitter) (Hoeksch Lyceum)
mw. M. van Roessel (secretaris) (Hoeksch Lyceum)
M.R.D. Hachmang (Hoeksch Lyceum)
P.R. den Hartog (Hoeksch Lyceum)
mw. E.L. van Eeden-Schot (Actief College)
L. van der Leer (Actief College)
mw. S. Smaal-Oosterman (Actief College)

Oudergeleding MR
Vacant (Actief College) *
mw. M. Baars (Hoeksch Lyceum)
K. Heezen (Hoeksch Lyceum)
M. Kouwenhoven (Hoeksch Lyceum)

Leerlinggeleding MR
Jayden Craane (Hoeksch Lyceum)
Niels van den Dool (Hoeksch Lyceum)
Nynne Ketz (Actief College) *
Cathy Ouschan (Actief College) *

* Dit schooljaar neemt één leerling van het Actief College de plek in van één ouder.
Er is nog plek voor één (andere) ouder namens het Actief College.

e-mail: mr gevolgd door @ovohw.nl (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld)

 

Laatste wijziging op 17 december 2018