Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Actief College èn met de organisatie van het Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR
M.J. van Dijk (Hoeksch Lyceum) – vicevoorzitter
J.N. van Es (Hoeksch Lyceum) – voorzitter
P.R. den Hartog (Hoeksch Lyceum)
mw. M.S. de Koning-Riekwel (Actief College)
L. van der Leer (Actief College)
mw. M. van Roessel (Hoeksch Lyceum) – secretaris
mw. S. Smaal-Oosterman (Actief College)
Vacature (Hoeksch Lyceum)
e-mail: mr gevolgd door @ovohw.nl (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld)

Oudergeleding MR
mw. M. Baars (Hoeksch Lyceum)
M. Frijmuth (Hoeksch Lyceum)
M. de Ridder (Hoeksch Lyceum)
Vacature (Actief College)
Vacature (Actief College)
e-mail: oudersmr gevolgd door @ovohw.nl (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld)

Leerlinggeleding MR
Jayden Craane (Hoeksch Lyceum)
Niels van den Dool (Hoeksch Lyceum)
Nynne Ketz (Actief College)
Cathy Ouschan (Actief College)
e-mail: leerlingmractiefcollege gevolgd door @gmail.com (in verband met spam wordt hier niet het volledige mailadres vermeld)

 

Laatste wijziging op 15 oktober 2018