LWOO-beschikkingen

Voor leerlingen die leerachterstanden hebben die worden veroorzaakt door een beperking in de leermogelijkheden en/of sociaal-emotionele problematiek, wordt een beschikking voor leerwegondersteuning aangevraagd. Deze leerlingen kunnen in de twee onderbouwjaren in een aparte LWOO-klas geplaatst worden, om zo de kans op het behalen van een vmbo-diploma optimaal te maken. Deze klassen zijn kleiner dan normaal en het maken van huiswerk gebeurt zoveel mogelijk in de klas met ondersteuning door de docent. De overige lwoo-leerlingen volgen lessen in reguliere klassen.

Voor leerlingen met een LWOO-beschikking kan een handelingsplan worden opgesteld door de mentor. Op basis van signalering wordt de hulpvraag geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt. Dit plan wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Uiteraard wordt het handelingsplan ook met de ouders besproken.

 

Laatste wijziging op 15 juli 2015