Lwoo-beschikkingen

Voor leerlingen die leerachterstanden hebben die worden veroorzaakt door een beperking in de leermogelijkheden en/of sociaal-emotionele problematiek, wordt een beschikking voor leerwegondersteuning aangevraagd. Deze leerlingen kunnen  in de twee onderbouwjaren in een aparte lwoo-klas geplaatst worden, om zo de kans op het behalen van een vmbo-diploma optimaal te maken. Deze klassen zijn kleiner dan normaal en het maken van huiswerk gebeurt zoveel mogelijk in de klas met ondersteuning door de docent. De overige lwoo-leerlingen volgen lessen in reguliere klassen.

De school levert zoveel mogelijk maatwerk; plaatsing in een kleine klas is gebaseerd op specifieke kenmerken van een leerling.

 

Laatste wijziging op 17 augustus 2016