Soorten stage

De MaS bestaat in een aantal vormen:

1. Snuffelstage

Een korte stage waarbij de leerlingen even een kijkje kunnen nemen in de keuken van het vrijwilligerswerk.
Voorbeeld: leerlingen helpen bij een knutselmiddag voor gehandicapte kinderen.

2. Actiedag of projectweek

Een stage van een of enkele dagen achtereen, waarbij leerlingen een afgebakende klus uitvoeren voor of binnen een organisatie. Alle leerlingen lopen in dezelfde periode stage.
Voorbeeld: leerlingen organiseren een schoonmaakactie in de wijk.

3. Blokstage

Een langere stage van meerdere aaneengesloten dagen.
Voorbeeld: leerlingen houden een promotiecampagne voor een organisatie.

4. Lintstage

Een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen.
De stage wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen.
Voorbeeld: een leerling helpt iedere woensdagmiddag bij de training van de F-jes.

Brieven met informatie voor leerlingen uit het vierde leerjaar, die in september 2019 starten met de lintstage:
Stagebrief info ouders
Stagebrief info bedrijven

5. Estafettestage

Een stage waarbij de leerling een periode actief is als vrijwilliger en na een vast aantal uren of dagdelen het stokje overdraagt aan een andere leerling. De continuïteit is daarmee gewaarborgd voor de organisatie.
Voorbeeld: leerlingen verzorgen de zaterdag middag activiteiten voor kinderen in het buurthuis. De activiteiten worden in koppels bedacht. Na een aantal weken nemen andere leerlingen het over en verzorgen de activiteiten.

6. Carrouselstage

Een groep leerlingen bedenkt een leuke activiteit of opdracht, bereidt deze voor en voert deze uit. Vervolgens wordt dezelfde opdracht (nu met enige ervaring) voor een andere organisatie uitgevoerd. De groep leerlingen maakt een ronde langs verschillende organisaties. Een ander groepje bedenkt een ander klus en komt op een ander tijdstip met de eigen activiteit eveneens naar dezelfde organisaties.
Voorbeeld: een groepje leerlingen bedenkt een leuke dansworkshop voor kinderen in het buurthuis en geeft deze vervolgens in verschillende buurthuizen. Een ander groepje leerlingen bereidt een workshop mobiel bellen en sms’en voor ouderen voor. Zij geeft deze workshop dan ook in deze buurthuizen.

7. Vrije vorm ( individuele stage)

De school geeft de leerling de opdracht een bepaald aantal uren binnen een periode te besteden aan vrijwilligerswerk. De verdere invulling mogen de leerlingen zelf bepalen.

 

Laatste wijziging op 5 september 2019