Magister

Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Magister. Inloggegevens ontvang je van je mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, het lesrooster, cijfers en aanwezigheidsadministratie.

Aan het gebruik van Magister zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je ouder(s)/verzorger(s). Ook is het verplicht bij de ingebruikname van Magister als eerste je mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’).

Magister-wachtwoord vergeten? Meta? 18 jaar of ouder? Gratis sms-service? Berichten via ELO?
Met vragen over deze onderwerpen verwijzen we je naar onderstaand document. Hierin staan ook alle procedures beschreven.
Mocht je meer vragen hebben over de technische werking van Magister dan kunt je deze via magister@rsghw.nl stellen.

Netwerk-wachtwoord vergeten?
De procedures rondom het inloggen in de schoolcomputers (schoolnetwerk) staan beschreven in leerlingen-inloggen-magister-handleiding

Gedragscode internet & digitale communicatiemiddelen
Zie reglementen en protocollen voor de gedragscode internet & digitale communicatiemiddelen.

 

Laatste wijziging op 15 juli 2015