Magister

Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Magister. Inloggegevens ontvang je van je mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, het lesrooster, cijfers en aanwezigheidsadministratie.

Aan het gebruik van Magister zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken, niet die van je ouder(s)/verzorger(s). Ook is het verplicht bij de ingebruikname van Magister als eerste je mailadres in te vullen via ‘Mijn Instellingen’ (gebruik de knop bewerken en opslaan binnen ‘Mijn Instellingen’).

Magister-wachtwoord vergeten? Meta? 18 jaar of ouder? Gratis sms-service? Berichten via ELO?
Met vragen over deze onderwerpen verwijzen we je naar onderstaand document. Hierin staan ook alle procedures beschreven.
Mocht je meer vragen hebben over de technische werking van Magister dan kunt je deze via magister@rsghw.nl stellen.

Netwerk-wachtwoord vergeten?
De procedures rondom het inloggen in de schoolcomputers (schoolnetwerk) staan beschreven in leerlingen-inloggen-magister-handleiding

Gedragscode internet & digitale communicatiemiddelen
Zie reglementen en protocollen voor de gedragscode internet & digitale communicatiemiddelen.

Huiswerk in Magister is leidend tenzij…
Een docent geeft aan het einde van de les (of d.m.v. een planner) huiswerk op en noteert dit huiswerk in Magister. Als er geen huiswerk is noteert een docent dit ook in Magister.
Magister is op deze manier een hulpmiddel bij het plannen van huiswerk en toetsen.
Daar Magister niet altijd snel en zonder storingen werkt, is het belangrijk dat leerlingen de gelegenheid krijgen en nemen opgegeven huiswerk tijdens de les te noteren in hun agenda/smart-Phone.
Magister neemt niet de verantwoordelijkheid over van de leerling om het huiswerk te noteren.
Bij ziekte of afwezigheid van een leerling dient een leerling zich op de hoogte te stellen van het huiswerk. Indien er niets in Magister staat wordt de leerling geacht contact op te nemen met een klasgenoot.
Dus: het huiswerk op Magister is leidend tenzij…..
Bovenstaande geldt ook voor het noteren van toetsen.

 

Laatste wijziging op 29 september 2016