Verschillende brugklassen

Het Actief College heeft verschillende soorten brugklassen:

  • instapklas;
  • BK-klas en
  • GT-klas (Vak Mavo).

De instapklas
De instapklas (lwo) lijkt nog een beetje op de basisschool. Je hebt een eigen lokaal en krijgt veel vakken van je mentor. De klas heeft maximaal 18 leerlingen. De klas is bedoeld voor kinderen die specifieke behoeften hebben. Het niveau is vmbo basis/kader/gemengde leerweg.
Voor deze klas is het nodig dat de basisschool zoveel mogelijk informatie over jou aanlevert.


De BK-klas
De BK-klas is wat groter. Je krijgt les op twee niveaus: basis- en kaderniveau.
Pas op het einde van klas twee wordt bepaald op welk niveau je geplaatst wordt. Je hebt elke uur een andere leerkracht.


De GT-klas
De GT-klas is meestal de grootste klas. Hier krijg je de theorie vakken op het niveau gemengd theoretische leerweg (= Vak Mavo) aangeboden.
In deze klas kunnen ook kinderen zitten op kader-niveau. Pas op het einde van klas twee wordt bepaald op welk niveau je geplaatst wordt.


In alle klassen krijg je op je rapport je cijfers op twee niveaus, zodat je zelf kunt zien welk niveau het beste bij je zal passen na de brugperiode.

Aan het einde van de tweejarige brugperiode kies je voor een profiel. Het Actief College plaatst je dan in de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of gemengd theoretische leerweg (Vak Mavo).

We willen graag dat je in de juiste klas zit en met plezier naar school gaat!

 

Laatste wijziging op 21 februari 2019