Vakken in de brugklas

Je krijgt in de brugklas veel vakken en een aantal daarvan is nieuw voor je. Op de basisschool heb je bijvoorbeeld geen wiskunde gehad
We geven ieder vak een afkorting. Deze afkortingen vind je straks terug in je rooster. Kijk maar eens of je alle afkortingen kent.

ACW Actief@ Work (werken in de afdelingen)
BioV biologie en verzorging
CMT cultuur-, media- en techniekprojecten (handvaardigheid, techniek, tekenen, drama en ICT)
DRA Drama
EN Engels
LO lichamelijke opvoeding (gym)
M&M mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
NaSk natuur-/scheikunde
NE Nederlands
REK rekenen
SL studieles (contactuur met je mentor)
WI wiskunde

CMT
CMT omvat de volgende vakken: handvaardigheid, tekenen, drama, informatiekunde/ICT, muziek en techniek.

Actief @ Work
Een aantal uren per week ga je aan het werk in de praktijkvakken als voorbereiding op de profielen die je na klas twee gaat kiezen: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie.

De brugperiode duurt twee jaar.

In het tweede leerjaar komen er nog twee vakken bij: Duits en economie.

Actief@Work bij de afdeling Produceren, Installeren & Energie (PIE)

 

Laatste wijziging op 18 januari 2018