Toelating

De plaatsingscommissie van het Actief College neemt beslissingen over de brugklasplaatsing. Indien nodig vindt overleg plaats tussen plaatsingscommissie, basisschool en/of ouders.

De plaatsingscommissie bestaat uit de coördinator onderwijsondersteuning, de orthopedagoog en de teamleider onderbouw. Uitgangspunt is dat de leerlingen geplaatst worden overeenkomstig het advies van de basisschool.

 

Laatste wijziging op 21 februari 2019