Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)

Voor leerlingen die leerachterstanden hebben die worden veroorzaakt door een beperking in de leermogelijkheden en/of sociaal-emotionele problematiek, wordt een beschikking voor leerwegondersteuning aangevraagd. Deze leerlingen kunnen in de twee onderbouwjaren in een aparte lwoo-klas geplaatst worden, om zo de kans op het behalen van een vmbo-diploma optimaal te maken. Deze klassen zijn kleiner dan normaal en het maken van huiswerk gebeurt zoveel mogelijk in de klas met ondersteuning door de docent. De overige lwoo-leerlingen volgen lessen in reguliere klassen.

De school levert zoveel mogelijk maatwerk; plaatsing in een kleine klas is gebaseerd op specifieke kenmerken van een leerling.

De basis- en kaderleerlingen worden in het eerste en tweede jaar ingedeeld als basis-/kaderklas en als basis-/kaderklas met leerwegondersteuning (lwoo).

De instapklas is een kleine klas, waardoor leerlingen nog beter begeleid kunnen worden. Deze groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor leerlingen met lwoo geldt een speciale aanmelding. Een externe instantie bepaalt welke leerling daarvoor in aanmerking komt. Voor deze leerlingen gelden speciale faciliteiten (bv. kleinere klassen).

Het Actief College heeft een beperkt aantal plaatsen in de “Instapklassen” (lwoo-leerjaar 1). Inschrijving voor leerlingen met een lwoo-indicatie dient vóór 1 maart te gebeuren. Plaatsing in een instapklas vindt plaats op volgorde van binnenkomst (ontvangstdatum) van het aanmeldformulier.

Vanaf 1 januari a.s. kunnen leerlingen aangemeld worden voor de nieuwe cursus.

 

Laatste wijziging op 18 juli 2018