Examendocumenten (o.a. PTA’s)

Onderstaand onze documenten die betrekking hebben op het examen:
(een geprint exemplaar is verkrijgbaar bij mevrouw Venema)

PTA’s

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Leerlingen maken toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het programma van toetsing en afsluiting.
De programma’s per afdeling:

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Leerlingen maken toetsen en praktische opdrachten, die meetellen voor het schoolexamen. Welk gedeelte van de stof wanneer en hoe getoetst wordt en de weging van die toetsen wordt van tevoren vastgelegd in het programma van toetsing en afsluiting.

PTA’s derde leerjaar
Basis-3
Kader-3
LWT-3
Vak Mavo-3

PTA’s vierde leerjaar
Basis-4
Kader-4
LWT-4
Vak Mavo-4

In verband met het coronavirus is er een erratum PTA.

Laatste wijziging op 25 maart 2020