Eindexamens AC 2018-2019


Wanneer ben je geslaagd?
Voor alle informatie over de slaag-zakregeling in het vmbo, alle profielen en leerwegen schooljaar 2017-2018 verwijzen we je naar de website van nieuw vmbo.


Wat voor belangrijke activiteiten zijn er in het examenjaar?
Download hier een overzicht met belangrijke data.


Wat staat er in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vermeld?
Download hier de PTA’s.

Op de ouderavond van 20 september jl. is er door de teamleider, de heer Boogaard, een presentatie vertoond over de PTA’s. De PowerPoint die bij deze presentatie gebruikt is, is hier te downloaden.


Waaruit bestaan de examens?
Download hier de informatie over SE’s, CE’s en CSPE’s.


Telt de rekentoets mee?
De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vmbo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar. Het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee in de slaag-zakregeling.
Download hier de informatie over de tekentoets.


Waar is er informatie over de examens van het Ministerie te vinden?
Op de website van het College voor Toetsen en Examens worden mededelingen over de eindexamens 2018 gepubliceerd. Download hier de pagina van het Examenblad.


Mobiele webapp voor examenkandidaten
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.
Mijneindexamen.nl is vanaf dit moment beschikbaar met alle informatie voor examenjaar 2017-2018.

Download hier de publicatie over de app van het Ministerie


 

Laatste wijziging op 27 maart 2019