Rekentoets

Rekentoets vmbo-KB, -GL en -TL

  • De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vmbo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • Een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • Als een leerling is gezakt in het eindexamenjaar vervallen alle behaalde centraal examen resultaten binnen het reguliere voortgezet onderwijs. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het centraal examen en ook dat resultaat vervalt, ook als dat al in het voorlaatste leerjaar is behaald. Deze leerlingen krijgen weer drie nieuwe kansen en moeten de rekentoets ten minste één keer opnieuw in het nieuwe eindexamenjaar afleggen.
  • Het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling.
  • Het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.

Toetsvarianten voor vmbo-KB, -GL en -TL
Rekentoets 2F: is de reguliere rekentoets voor alle vmbo-leerwegen.
Rekentoets 2ER; een officiële rekentoetsvariant, bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen zoals dyscalculie.

Rekentoets vmbo-BB

  • De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen vmbo en dient ten minste één keer te zijn afgelegd in het voorlaatste leerjaar dan wel in het eindexamenjaar.
  • Een leerling heeft vier kansen in de rekentoets waarvan de school er ten minste één moet aanbieden in het voorlaatste leerjaar.
  • Als een leerling is gezakt in het eindexamenjaar vervallen alle behaalde centraal examen resultaten binnen het reguliere voortgezet onderwijs. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het centraal examen en ook dat resultaat vervalt, ook als dat al in het voorlaatste leerjaar is behaald. Deze leerlingen krijgen weer drie nieuwe kansen en moeten de rekentoets ten minste één keer opnieuw in het nieuwe eindexamenjaar afleggen.
  • Het cijfer van de rekentoets telt nog niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling.
  • Het eindcijfer van de rekentoets komt zonder vermelding van het rekentoetstype waarop dat is behaald op een bijlage bij de cijferlijst.

Toetsvarianten voor vmbo-BB
Rekentoets 2F: is de reguliere rekentoets voor alle vmbo-leerwegen.
Rekentoets 2ER; een officiële rekentoetsvariant, speciaal bedoeld voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie.
Het CvTE heeft voorwaarden gesteld aan deelname aan deze rekentoets, die zijn te vinden in de brochure over de Rekentoets ER op www.examenblad.nl.
Rekentoets 2A: deze rekentoetsvariant verkeert nog in een pilotfase en is dit schooljaar gedurende alle drie de afnameperioden als een extra kans beschikbaar voor afname bij vmbo-BB leerlingen. Naast deze rekentoetsvariant moeten de leerlingen verplicht ook minimaal één keer de rekentoets 2F of 2ER hebben afgelegd.
Het hoogst behaalde cijfer van alle benutte kansen telt en wordt op de bijlage bij de cijferlijst vermeld.

 

Laatste wijziging op 18 juli 2018