Diplomaregister (diplomagegevens online)

In het diplomaregister worden alle diplomagegevens online bewaard van door OCW bekostigde opleidingen.
De diplomahouder kan straks met zijn/haar DigiD inloggen en de eigen diplomagegevens bekijken. Ook is het mogelijk om gratis een uittreksel te downloaden. Dit is een beveiligd PDF-bestand, dat niet gewijzigd kan worden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma. Daarom hoeven scholen (let wel: alleen bekostigd onderwijs) geen gewaarmerkte kopieën van de cijferlijst meer mee te geven.

Download hier de informatie van het Ministerie.

 

Laatste wijziging op 4 september 2019