Berichten in categorie ‘Mededelingen’

Informatie voor alle leerlingen die nog geen voldoende hebben gehaald voor de rekentoets

Dinsdag 5 juni om 14.15 uur  is de derde afname rekentoets 2F voor  alle BB, KB en GL leerlingen klas 4.
Leerlingen met dyslexie krijgen de toets met verklaring en 30  minuten extra tijd.

Voor BB leerlingen is er ook een rekentoets  2A. Deze toets voor BB leerlingen is een extra kans.
De leerlingen mogen zelf beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld.  Daarbij is niet zichtbaar of het een 2F/2ER cijfer betreft of een cijfer voor de rekentoets  2A.

Het resultaat van de rekentoets telt voor leerlingen op het vmbo niet mee voor het behalen van een diploma. Wel wordt het resultaat vermeld op de bijlage bij de cijferlijst voor BB leerlingen. 

KB en GT leerlingen krijgen het cijfer op hun cijferlijst.

Je kunt alvast ( ook thuis ) oefenen via de website : oefenen.duo.nl/facet  

Groet van mevrouw Venema

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Informatie (rooster, planning e.d.) examenkandidaten

Onderstaande informatie is op maandag 19 maart verzonden naar de ouders, verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar

NB even voor de duidelijkheid: het examen maatschappijkunde voor K4 is op dezelfde datum en tijd als van B4.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Maandagenda mei

Maandag 7 mei t/m 25 mei:
CE-digitaal BK

Dinsdag 8 mei:
1e en 2e lesuur: herkansingen leerjaar 1 t/m 3

Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei:
Hemelvaartsvakantie

Zaterdag 19 t/m maandag 21 mei:
Pinkstervakantie

Donderdag 31 mei:
Examenuitje leerjaar 4

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Presentaties van de ouderavond tweede leerjaar (27 maart)

Tijdens de ouderavond voor ouders en verzorgers van leerlingen uit het 2e leerjaar, hebben de heren Boogaard en De Jong onderstaande presentaties behandeld.
Mocht u deze presentaties over de profielkeuze nog een keer willen nalezen, dan kunt u op onderstaande linkjes klikken.

Presentatie ouderavond leerjaar 2

Keuze profielen leerjaar 2: vervolgopleiding

Keuze profielen leerjaar 2: presentatie profielvakken

Als er nog vragen zijn, kunt u een mail sturen aan de decaan, de heer De Jong (b.dejong@actiefcollege.nl) of de teamleider, de heer Boogaard (k.boogaard@actiefcollege.nl).

 

 

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Excursie 3e leerjaar: Corpus ‘Reis door de mens’ (foto’s)

Op dinsdag 20 maart zijn de leerlingen uit het derde leerjaar Zorg & Welzijn op excursie naar Corpus, ‘Reis door de mens’, te Leiden geweest.

 

Onze Vak Mavo, meer dan een mavo-diploma alleen!

Op het Actief College zijn we trots op onze Vak Mavo. Een opleiding waarbij je je mavo-diploma kunt halen én een praktijkvak leert. Ideaal voor leerlingen die houden van afwisseling, want we combineren theorievakken met een praktijkopleiding. Maar ook ideaal als je al weet wat je na school wilt gaan doen. De Vak Mavo is zeer geschikt om door te stromen naar de havo of mbo-4.

Tekort aan vakmensen
Er is in Nederland een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. De Vak Mavo springt in op deze alsmaar groeiende behoefte. Vooral creatieve leerlingen, leerlingen die weten wat voor vak ze later willen gaan uitoefenen en doeners kiezen vaak voor deze opleiding. Hier ontwikkel je je talenten en interesses door te denken (theoretisch leren ) en te doen. We noemen dat ‘doenkers’. De Vak Mavo is zeer geschikt om door te stromen naar een vervolgopleiding. We zien dat leerlingen die doorstromen van de Vak Mavo naar mbo-4, zeer succesvol zijn op die vervolgopleidingen.

Gemengd theoretische leerweg
De Vak Mavo volg je in de gemengde leerweg of in de theoretische leerweg. Bij de theoretische leerweg volg je naast het praktijkvak nog een extra theorievak. De opleiding biedt voldoende afwisseling en na de Vak Mavo ben je helemaal klaar om de vervolgopleiding van jouw keuze te gaan volgen. Daarna is er volop werk op de arbeidsmarkt. Er zijn maar liefst vijf profielen waar je uit kunt kiezen. Dus er is altijd iets dat past bij jouw interesses en voorkeuren.

Profielen

  1. Mobiliteit & Transport: voor alle wat met vervoer en transport te maken heeft.
  2. Produceren, Installeren & Energie: brede technische kennis gegarandeerd.
  3. Zorg & Welzijn: werken met mensen.
  4. Economie & Ondernemen: maakt de ondernemer in jou wakker.
  5. Bouwen, Wonen & Interieur: de vakmensen van de toekomst.

Interesse in de Vak Mavo?
Vraag via administratie@actiefcollege.nl een folder aan van onze Vak Mavo!

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

31 mei: examenuitje naar Disneyland Parijs

De keuze voor een pretpark is bekend. Er is door een grote meerderheid gekozen voor Disneyland Parijs. De reis zal plaatsvinden op 31 mei a.s.

Als je mee wilt naar Disneyland Parijs kan je dat aangeven op dit strookje. Vergeet niet op het strookje een handtekening van je ouder of verzorger te laten zetten. Het strookje moet uiterlijk 9 maart ingeleverd worden bij mevrouw Broekharst in lokaal 13.

De kosten bedragen € 65,-.
Dit bedrag moet uiterlijk 1 mei a.s. betaald zijn.

De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een factuur waar alle gegevens in staan die nodig zijn om te kunnen betalen.
Let op! De factuur wordt niet door school verstuurd, maar door WIS Collect o.v.v. Stichting OVO Hoeksche Waard.

Als er eenmaal betaald is, is teruggave niet meer mogelijk. Ook is het niet toegestaan om te ruilen.

 

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Schaatsen met alle brugklassers (foto’s)

Wij zijn op 13 februari wezen schaatsen met alle eerste klassers op de schaatsbaan in Rotterdam.
Het was een leuke middag.

Onze eigen olympische helden!

Wij vonden het Open Huis erg gezellig!

We vonden het leuk om zoveel geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/verzorgers te mogen ontmoeten tijdens ons Open Huis.

Mochten er naar aanleiding van het bezoek aan onze school nog vragen zijn, dan is het antwoord daarop waarschijnlijk te lezen op onze website of in onze digitale schoolgids. Is het daar niet te vinden, dan kunnen wij de vraag  telefonisch (tel. 0186-612130) of per mail (administratie@actiefcollege.nl) beantwoorden.

Tijdens het Open Huis zijn er diverse foto’s en filmpjes gemaakt:

Fotoverslag van diverse activiteiten

Filmpjes gemaakt bij de profielen die aangeboden worden op het Actief College:

Naast bovengenoemde profielen, bieden we ook het profiel Economie & Ondernemen (E&O) aan. Helaas was de kwaliteit van het economiefilmpje niet goed…

Filmpje van een natuurkundeproefje en nog een proefje.

Filmpje gemaakt bij de infostand van de architect van ons nieuwe gebouw (DP6 architecten)

 

Bakwedstrijd voor docenten

Een origineel profielwerkstuk: een taartenbakwedstrijd voor docenten!

De wedstrijd was georganiseerd door Quinten en Joyce uit 4GL Zorg & Welzijn.
Het bedrijf ‘Taartgeheim’ uit Oud-Beijerland heeft o.a. de jury verzorgd

En de winnaar is… meneer Van der Maas! Gefeliciteerd!
De smaak van de varkenstaart schijnt verbluffend geweest te zijn…

Onze directeur, mevrouw Koole, heeft een leuk filmpje gemaakt van de bakwedstrijd.
Kijk ze zwoegen: https://www.youtube.com/watch?v=Af8e8GDt44U

 

Jaaroverzicht in vogelvlucht

We zijn al halverwege het schooljaar en wat is er veel gedaan! Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dagen van september tot en met december gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht in vogelvlucht!

In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers!

Ik wens u een fijne vakantie, goede dagen en een vrolijk 2018.

Rianne Koole
Directeur Actief College

 

Vijf profielen!

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn veranderd. In totaal worden er in Nederland tien profielen aangeboden, waar leerlingen uit kunnen kiezen. Op het Actief College kun je kiezen uit wel vijf profielen. We zijn trots dat we in staat zijn de helft van de landelijke keuzes aan te kunnen bieden.

Zoals u weet biedt het Actief College drie technische profielen aan, PIE, BWI en MT. Daarnaast hebben we ook Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen.

Het bijzondere van de nieuwe profielen is dat leerlingen naast een vast programma binnen het profiel ook een deel van hun programma zelf kunnen samenstellen. Elk profiel biedt een aantal vaste modules en daarnaast een aantal keuze modules aan.

Onderwijs blijft altijd in beweging, de wereld verandert, de vraag van werkgevers verandert. Het onderwijs moet zich dan aanpassen. Zoals de profielen, waarin onze leerlingen dit jaar voor het eerst eindexamen gaan doen.

Uiteraard zijn onze docenten goed in staat om uw zoon of dochter voor te bereiden op het examen, maar vooral op goed vakmanschap. Dit vergt een blijvende ontwikkeling van alle docenten. De afgelopen periode hebben zij daarvoor verschillende cursussen gevolgd, zodat ze voldoende toegerust zijn om uw kind nog beter te begeleiden.

Ook vraagt een verandering inzet van nieuwe en of andere materialen.

Afgelopen weekend las ik dat scholen bij Mobiliteit en Transport voor het leren laden van een vrachtwagen, de vrachtwagen simuleren met twee lijnen op de vloer.

Naast investeren in professionalisering van het personeel, hebben we ook kunnen investeren in materiaal voor onze leerlingen. Vol trots kan ik u hier dan ook onze nieuwe aanwinst laten zien.

Een heuse vrachtwagen.
Op deze manier leren zij in de praktijk logistiek, laden & lossen en veiligheid.

Mw. A. Koole
Directeur Actief College

Zie onze schoolgids voor meer informatie over de profielen.