Berichten in categorie ‘Nieuws’

Belangrijke data m.b.t. examens tweede tijdvak

De herkansingen zijn op:

Maandag 18 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – Duits, wiskunde en biologie

Dinsdag 19 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – NaSk en Nederlands

Woensdag 20 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – economie, Engels en maatschappijkunde
BK – digitale examens vanaf 13.00 uur

Vrijdag 29 juni:
Uitslag tweede tijdvak.
De leerlingen worden gebeld na de vaststellingsvergadering. Deze vergadering start om 11.20 uur.
De uitnodigingen voor de diploma-uitreiking worden verstuurd.

Woensdag 4 juli
Diploma-uitreiking vanaf 19.00 tot 21.15 uur.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Geslaagd! Van harte!

Namens het hele team feliciteren wij alle geslaagden van het Actief College.

Helaas zijn er ook leerlingen die het net niet gehaald hebben. Zij gaan volgende week herkansen en er is een reële kans dat zij in het tweede tijdvak slagen. Kop op en veel succes met het leren!

De diploma-uitreiking is op woensdag 4 juli a.s. (19.00-21.30 uur).
De geslaagde leerlingen ontvangen na het tweede tijdvak een uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Informatie uitslag examen

Een spannende week voor de examenkandidaten en het thuisfront!

Woensdag 13 juni
Vanaf 13.30 uur: alle examenkandidaten worden door hun mentor gebeld
15.00 uur: ontvangst geslaagden (cijferlijsten)

Donderdag 14 juni
Vanaf 09.00 uur: ontvangst afgewezen kandidaten

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Op stap! Naar de landelijke finale Vakkanjer (klas BK1C en BK1D)

Beste ouder, verzorger,

Finaleplek
Waarschijnlijk heeft u er wel iets van meegekregen via social media of in Het Kompas of het AD. Een aantal leerlingen van het Actief College staat in de landelijke finale van de Vakkanjer Scout techniekwedstrijd.
Demy, Thijs en Mohamed uit BK1C zullen komende donderdag 14 juni in Utrecht hun uitvinding, de ‘Car Floater’, aan de vakjury presenteren. Ze maken ook nog kans op de publieksprijs, dus breng vooral nog uw stem uit!

Excursie
Gekoppeld aan deze finale is er in de Werkspoorkathedraal de Vakkanjer Live Experience. Een evenement met veel leerzame technische activiteiten, muziek en de presentaties van de uitvindingen van de finalisten. Meer informatie over het evenement op de website vakkanjers.live
We zijn door de organisatie van vakkanjers uitgenodigd om met maximaal 40 leerlingen de Experience te bezoeken. Omdat we onze finalisten graag willen aanmoedigen en omdat het ons heel leerzaam lijkt voor de leerlingen willen we graag gebruik maken van het aanbod.

Wat?
Vakkanjer Live Experience

Wanneer?
Donderdag 14 juni

Hoe laat?
Vertrek op school 7:25 uur
Terug op school 13:15 uur (er zijn dan geen lessen meer voor de leerlingen)

Meenemen?
Tussendoortje, drinken en lunchpakket

Begeleiding?
Mevrouw De Koning, Van der Vaart en Roelse en de heer Bos en Van der Leer

Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan snel via deze link!
Er wordt gevraagd om jouw mailadres, dit wordt eenmalig gebruikt om de stem te activeren.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Leerlingen helpen Rode Kruis met uitje naar Blijdorp

Visitekaartje voor het AC!

Op dinsdag 5 juni hebben 25 leerlingen uit klas 3 zich verdienstelijk gemaakt voor het Rode Kruis. Zij begeleidden 14 bewoners van de aanleunwoningen van de Rembrandt bij een uitstapje naar Blijdorp en hebben deze mensen een superdag bezorgd!

Op maandagmiddag hadden we van de Rode Kruis medewerkers een rolstoeltraining gehad. In een vrolijke optocht gingen we door Oud Beijerland om te oefenen met stoepjes, drempels en bruggetjes. Iets wat de volgende dag heel goed van pas zou komen.

De volgende morgen ontmoetten we elkaar in de Rembrandt. Er werd een ‘match’ gemaakt tussen twee leerlingen en een deelnemer. Vanaf dat moment stapten onze leerlingen in hun rol als begeleider en gingen met de rolstoel, of aan de arm, op pad naar de bus. De hele dag duwden zij de rolstoelen, lazen de informatiebordjes voor en deden er alles aan om het hun cliënt naar de zin te maken. De omgang was respectvol en geduldig maar ook vol humor, er werd heel veel gelachen en zelfs gezongen. Het was een hartverwarmende ontmoeting tussen jong en oud.

Tussen de middag was er een gezamenlijke lunch en om 3 uur koffie met gebak. Sommige leerlingen piepten nog even snel de speeltuin in om daarna hun taak weer op te pakken. Meneer Van der Maas ging in de souvenirwinkel met een meneer, wiens hoofd aan het verbranden was een petje kopen, uiteraard met een prachtige krokodil erop. De dames Schelling en Van Velthoven kregen een koffierecept waarop je 95 kunt worden.

Terug aangekomen bij de Rembrandt brachten de leerlingen hun cliënt helemaal terug naar zijn/haar eigen appartement en werd er afscheid genomen. Iedereen ging tevreden naar huis.

Als docenten kijken we terug op een prachtige dag waar onze leerlingen echt een visitekaartje voor het Actiefcollege en het vmbo hebben afgegeven. De complimenten hiervoor van de Zorgwaardmedewerkers en de mensen van het Rode Kruis willen we daarom graag aan jullie overbrengen.

Met vriendelijke groet,
de dames Schelling, Van Velthoven, Venema en de heer Van der Maas,
begeleiders van de succesvolle activiteit

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

26 juni: kennismakingsbijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen

Op dinsdag 26 juni a.s. is er een kennismakingsbijeenkomst voor onze nieuwe brugklasleerlingen.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en zal rond 15.45 uur afgelopen zijn.

De ouders en verzorgers ontvangen op korte termijn een brief met informatie over de aanmelding.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Young Impact Celebration in Ahoy

Leerlingen, ouders en verzorgers,

Jullie*) hebben het afgelopen jaar maatschappelijke stage gedaan.
Daarom mag je mee naar de Young Impact Celebration in Ahoy! op 6 juni 2018 (16.30- 20.00 uur).
Want samen maken we impact!

Kijk op de website welke artiesten er komen.

Vertrek, aankomst en weer terug in Oud Beijerland:
16.00 uur: vertrek richting Rotterdam
19.50 uur: de bus staat klaar voor de terugreis (Ahoyweg 1, Rotterdam)
20.00 uur: vertrek richting Oud-Beijerland
20.30 uur: verwachte aankomst bij het Actief College

Bij de ingang krijg je van ons je ticket! Veel plezier!

Met vriendelijke groet,
mevrouw De Koning, Roelse, Van der Vaart en Venema

*) Betreffende leerlingen zijn uitgenodigd.

Rekentoets derde leerjaar

Op 11 juni is er de eerste digitale afname rekentoets 2F voor alle BB, KB en GL leerlingen klas 3.

Er zijn in totaal vier periodes waarin de rekentoets gemaakt kan worden. De overige drie periodes zijn in het vierde leerjaar.

Leerlingen met dyslexie krijgen de toets met verklanking en 30 minuten extra tijd.
Leerlingen met dyscalculie maken een aparte toets, de rekentoets 2ER.

Voor BB leerlingen is er ook een rekentoets 2A. Deze toets voor BB leerlingen is een extra kans.

De leerlingen mogen zelf beslissen welk cijfer op de bijlage bij de cijferlijst wordt vermeld. Daarbij is niet zichtbaar of het een 2F/2ER cijfer betreft of een cijfer voor de rekentoets 2A.

Het resultaat van de rekentoets telt voor leerlingen op het vmbo niet mee voor het behalen van een diploma.

Wel wordt het resultaat vermeld op de bijlage bij de cijferlijst voor BB leerlingen.
KB en GT leerlingen krijgen het cijfer op hun cijferlijst.

Leerlingen kunnen (ook thuis ) oefenen via de website: oefenen.duo.nl/facet.

Kijk voor meer vragen en antwoorden op www.examenblad.nl.
Leerlingen kunnen ook terecht  bij rekentoets@laks.nl.

E. (Elly) Venema,
examensecretaris
coördinator beroeps oriënterende en maatschappelijke stage

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Vakantieregeling


Vakantieregeling 2017-2018
Zomervakantie: 14 juli t/m 26 augustus 2018


Vakantieregeling 2018-2019
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart 2019
Paasvakantie: 19 t/m 22 april 2019*)
Meivakantie: 23 april t/m 5 mei 2019*)
Hemelvaart: 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019

*) Deze twee vakanties lopen in elkaar over.

Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Maandagenda juni en juli

Juni


Dinsdag 5 juni
Eindgala klas 4
Rekentoets 2F voor alle BB, KB en GL leerlingen (leerjaar 4)

Woensdag 6 juni
Start tweede tijdvak CSPE profiel (basis/kader)

Woensdag 13 juni
Na 13.30 uur: uitslag examen; de mentoren bellen alle examenkandidaten
15.00-16.00 uur: ontvangst geslaagden (voorlopige cijferlijst ophalen)

Vrijdag 15 juni
09.00 uur: afgewezen leerlingen halen hun voorlopige cijferlijst op
Voor 12.00 uur: kandidaten die geslaagd zijn, maar een cijfer willen verbeteren, moeten de voorlopige cijferlijst en aanvraag herkansing inleveren

Maandag 18 t/m vrijdag 22 juni
Examen 2e tijdvak

Vrijdag 22 juni
Einddatum afname CSPE-profielen Basis, Kader en Gemengd

Dinsdag 26 juni
14.30-15.45 uur: kennismaking nieuwe brugklassers

Vrijdag 29 juni
11.20 uur: vaststellingsvergadering examenuitslag 2e tijdvak; aansluitend bellen de mentoren de examenkandidaten

Juli


Maandag 2 juli
09.00 uur: niet geslaagde leerlingen halen hun definitieve cijferlijst op

Woensdag 4 juli
Projectweek onderbouw
Sportdag derde leerjaar
Herkansingen en taken
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

Donderdag 5 juli
Projectweek onderbouw
Sportdag tweede leerjaar
Herkansingen en taken

Vrijdag 6 juli
Sportdag eerste leerjaar
Project

Maandag 9 juli
Herkansingen en taken

Woensdag 11 juli
Boeken inleveren en aansluitend halen leerlingen de rapporten op bij hun mentor

Voor de maand juli worden binnenkort nog meer activiteiten vermeld op deze pagina.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

AVG, nieuwe privacywetgeving per 25 mei a.s.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Download hier het privacyreglement van Stichting OVO HW, ons bestuur.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018