Belangrijke data (vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 10 april 2019


Maandagenda april

Maandag 25 maart t/m vrijdag 5 april
Stage BK derde leerjaar

Maandag 1 t/m donderdag 18 april
CSPE

Donderdag 11 april
08.00 uur: excursie brugklas Historisch Openluchtmuseum Eindhoven
08.25-10.05 uur: herkansingen leerjaar 4

Dinsdag 16 april
15.00-21.00 uur: mentorgesprekken met ouder/verzorger en leerling leerjaar 1 en 2

Donderdag 18 april
08.00 uur: formulier herkansingen leerjaar 1 t/m 3 inleveren
15.00-21.00 uur: mentorgesprekken met ouder/verzorger en leerling leerjaar 1 en 2


Maandagenda mei

Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Meivakantie

Maandag 6 mei
Formulier herkansingen leerjaar 1 en 2 inleveren

Woensdag 8 mei
Mentorgesprekken ouder/verzorger en leerling leerjaar 3

Donderdag 9 mei
Start CE (zie onderstaande link voor het CE-rooster)

Maandag 13 mei
Formulier herkansingen leerjaar 3 inleveren

Dinsdag 14 mei
14.00-16.00 uur: herkansingen leerjaar 1 en 2

Maandag 20 mei
14.00-16.00 uur: herkansingen leerjaar 3

Donderdag 23 mei
Examenuitje Disneyland Parijs

Dinsdag 28 mei
V.a. 09.00 uur: excursie derde leerjaar Z&W naar Corpus in Leiden

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei
Hemelvaartvakantie


Vakantieregeling 2018-2019
Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019

Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.


Belangrijke data voor leerlingen van groep 8

Belangrijke data voor examenleerlingen


Vakantieregeling 2019-2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie: 11 t/m 13 april 2020*)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 11 april 2019