Belangrijke data (o.a. vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 5 juni 2019

Info 2018-2019


Maandagenda juni

Donderdag 6 juni
20.00-00.00 uur: examengala in Alcazar

Maandag 10 juni
08.00-17.00 uur: vrij i.v.m. Pinksteren

Woensdag 12 juni
Bekendmaking uitslag examens
14.00-15.00 uur: mentoren bellen examenkandidaten
15.30-16.30 uur: ontvangst geslaagden; uitreiken cijferlijsten

Donderdag 13 juni
Vanaf 08.30 uur: afspraken met afgewezen kandidaten

Maandag 17 t/m vrijdag 21 juni
Centraal Examen 2e tijdvak

Vrijdag 28 juni
Bekendmaking normering 2e tijdvak
Vanaf 10.00 uur: mentoren bellen examenkandidaten; afspraken maken met definitief afgewezen kandidaten


Maandagenda juli

Dinsdag 2 juli
15.00-16.15 uur: kennismaking nieuwe brugklasleerlingen

Woensdag 3 juli
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

Maandag 8 t/m vrijdag 12 juli
Deze week geen lessen, maar een projectweek (leerlingen werken van 09.00-12.00 uur aan hun project)

Woensdag 10 juli
Herkansingen en taken
Sportdag leerjaar 3

Donderdag 11 juli
Herkansingen en taken
Sportdag leerjaar 2

Vrijdag 12 juli
Herkansingen en taken
Sportdag leerjaar 1

Woensdag 17 juli
Boeken inleveren en aansluitend rapporten ophalen (schema met tijden volgt)

Maandag 22 juli t/m zondag 1 september
Zomervakantie


Vakantieregeling 2018-2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019

Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.


Belangrijke data voor leerlingen van groep 8

Belangrijke data voor examenleerlingen


Info 2019-2020

De schoolboeken voor de cursus 2019-2020 kunnen vanaf 16 juli door ouder(s)/verzorger(s) bij Van Dijk besteld worden.

Vakantieregeling 2019-2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie: 11 t/m 13 april 2020*)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Info 2020-2021

Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 12 juni 2019