Belangrijke data (o.a. vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 18 juli 2019


Maandag 22 juli t/m zondag 1 september
Zomervakantie

TER INFO
De toegang tot Magister is gedurende de zomervakantie dicht gezet in verband met administratieve werkzaamheden.
Dit geldt voor de leerlingen en ouders van alle klassen.

Maandag 2 september
Vanaf 2 september vind je je nieuwe rooster op Magister.

Dinsdag 3 september
Op 3 september verwachten we de zij-instromers (dit zijn de leerlingen die in het 2e t/m 4e leerjaar instromen) in lokaal 13 om 11.00 uur. Dan maken zij kennis met hun mentor en andere docenten die een rol gaan spelen in het komende jaar, of voor derdejaars in de komende twee jaar. Uiteraard krijgen de leerlingen een rondleiding, ontvangen ze het rooster en inloggegevens voor Magister.

Woensdag 4 september
Woensdag 4 september starten we volgens het rooster met de lessen in alle leerjaren.


Info 2019-2020

De schoolboeken voor de cursus 2019-2020 kunnen vanaf 16 juli door ouder(s)/verzorger(s) bij Van Dijk besteld worden.

Vakantieregeling 2019-2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie: 11 t/m 13 april 2020*)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Info 2020-2021

Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 18 juli 2019