Belangrijke data (o.a. vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 2 april 2020
De laatste aanvullingen en wijzigingen zullen in rood aangebracht worden


Maart

Alle activiteiten na 13 maart zijn komen te vervallen i.v.m. het coronavirus.


Mei

Zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei
Mei-vakantie

Maandag 4 mei
Sportdagen

Dinsdag 5 mei
Vrij i.v.m. Bevrijdingsdag

Woensdag 6 mei
Inhalen beroepsgerichte keuzevakken

Donderdag 7 mei t/m dinsdag 19 mei
CE BB en KB (rooster volgt)
CSE GL en TL (Vak Mavo) landelijk rooster

Donderdag 7 mei 
13.30-15.30 uur: examen economie

Vrijdag 8 mei
13.30-15.30 uur: examen Nederlands

Dinsdag 12 mei
13.30-15.30 uur: examen wiskunde

Donderdag 14 mei
09.00-11.00 uur: examen Duits
13.30-15.30 uur: examen Nask1

Vrijdag 15 mei
13.30-15.30 uur: examen biologie

Maandag 18 mei
09.00-11.00 uur: examen maatschappijkunde

Dinsdag 19 mei
13.30-15.30 uur: examen Engels

Donderdag 21 mei
Examenuitje (onder voorbehoud)

Donderdag 21 t/m zondag 24 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart


Juni

Maandag 1 juni
Vrij i.v.m. Pinksteren

Woensdag 3 juni
08.00 uur: bekendmaking normering beroepsgericht (examen)

Donderdag 4 juni
Zomergala leerlingen 4e leerjaar

Woensdag 10 juni
08.00 uur: bekendmaking normering eerste tijdvak

13.00 uur: vaststellingsvergadering
14.30 uur: mentoren bellen alle examenkandidaten
15.30 uur: ontvangst geslaagden (voorlopige cijferlijsten)

Donderdag 11 juni
Vanaf 08.30 uur: afspraken met afgewezen eindexamenkandidaten

Maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni
Centraal Examen tweede tijdvak

Vrijdag 26 juni
08.00 uur: bekendmaking normering tweede tijdvak

09.15-10.00 uur: vaststelling vergadering met mentoren
10.00 uur: mentoren bellen de kandidaten

Maandag 29 juni
09.00 uur: afspraken met definitief afgewezen kandidaten


Juli

Woensdag 1 juli
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

Dinsdag 7 juli
15.00-16.15 uur: kennismaking nieuwe brugklassen

Vrijdag 10 juli
13.45-16.00 uur: taken leerlingen 3e leerjaar

Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus
Zomervakantie


Belangrijke data groep 8

Klik op afbeelding voor grotere weergave


Belangrijke data examenkandidaten

Zie pagina ‘Belangrijke data voor examenleerlingen


Vakantieregeling 2019-2020

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie: 11 t/m 13 april 2020*)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 2 april 2020