Belangrijke data (o.a. vakanties)

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld
Update d.d. 11 november 2019
De laatste aanvullingen en wijzigingen zullen in rood aangebracht worden


November

Vrijdag 15 november
08.30-13.00 uur: debat leerjaar 1 (volgens rooster)
Klik hier voor informatie over het debat.

Maandag 18 november
15.45-16.45 uur: toets-inhaalmoment

Donderdag 21 november
15.00-16.00 uur: inhaalmoment leerlingen bovenbouw
18.30-20.00 uur: informatiemarkt AC voor ouders en verzorgers leerlingen groep-8


December

Maandag 2 december
15.45-17.15 uur: mentorgesprekken (met ouder(s), verzorger(s) en leerling)

Woensdag 4 december
Voor 17.00 uur: inleveren herkansingsformulier

Donderdag 5 december
14.00-15.30 uur: Sint-viering in de klassen

Maandag 9 december
08.20-10.00 uur: herkansingen bovenbouw

Woensdag 11 december
10.00-12.00 uur: bezoek gemeentehuis Oud-Beijerland (MA-Vak Mavo 4e leerjaar)

Donderdag 12 december
16.00-19.00 uur: Winterfair

Dinsdag 17 december
20.00-00.00 uur: Kerst-gala

Woensdag 18 december
14.00-15.45 uur: GL-leerlingen werken aan PWS (4e leerjaar)
16.00-16.30 uur: deadline PWS GL-4

Vrijdag 20 december
09.00-12.00 uur: afsluiting 2019 in de klassen

Zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari
Kerstvakantie


Januari

Zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari
Kerstvakantie

Maandag 6 januari
De leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag personeel

Dinsdag 7 januari
Contactmiddag brugklasmentoren en leerkrachten van groep 8

Donderdag 9 januari
15.00-16.30 uur: presentatie PWS in de kantine (4e leerjaar)

Donderdag 10 januari
15.00-16.30 uur: presentatie en eindbeoordeling PWS

Woensdag 22 januari
Deadline aanpassingen PWS (4e leerjaar)

Dinsdag 28 januari
Proeflessen leerlingen groep 8

Vrijdag 31 januari
19.00-21.30 uur: Open Huis


Februari

Vrijdag 7 februari
Laatste stagedag

Vrijdag 14 februari
Uiterlijk inleveren stageboek

Maandag 17 februari
Meerdaagse reizen leerjaar 3

Maandag 17 februari t/m 6 maart
VAS-toetsen onderbouw (t/m 6 maart)

Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart
Voorjaarsvakantie


Maart

Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart
Voorjaarsvakantie

Zondag 1 maart
Deadline aanmelding zorgleerlingen brugklas

Maandag 17 februari t/m 6 maart
VAS-toetsen onderbouw (t/m 6 maart)

Maandag 9 maart
15.45-16.45 uur: toets-inhaalmoment

Dinsdag 10 maart
Deadline aanmelding leerlingen brugklas
16.00-18.00 uur: informatiemarkt profielen onderbouw (workshops)
18.00-19.00 uur: informatiemarkt zij-instroom leerjaar 1 t/m 3

Donderdag 12 maart
15.00-16.00 uur: inhaalmoment leerlingen bovenbouw

Maandag 30 maart
15.45-16.45 uur: herkansingen examenkandidaten

Dinsdag 31 maart t/m vrijdag 17 april
CSPE (rooster volgt)


April

Woensdag 1 april
15.00-17.00 uur: herkansingen bovenbouw

Vrijdag 10 april
Let op! Dit is geen vrije dag  in het Voortgezet Onderwijs

Maandag 13 april
Vrij i.v.m. Pasen

Dinsdag 14 april
Docenten en leerlingen tekenen SE-cijfers voor akkoord
(niet getekend is automatisch akkoord)

Zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei
Mei-vakantie


Mei

Zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei
Mei-vakantie

Maandag 4 mei
Sportdagen

Dinsdag 5 mei
Vrij i.v.m. Bevrijdingsdag

Woensdag 6 mei
Inhalen beroepsgerichte keuzevakken

Donderdag 7 mei t/m dinsdag 19 mei
CE BB en KB (rooster volgt)
CSE GL en TL (Vak Mavo) landelijk rooster

Donderdag 7 mei 
13.30-15.30 uur: examen economie

Vrijdag 8 mei
13.30-15.30 uur: examen Nederlands

Dinsdag 12 mei
13.30-15.30 uur: examen wiskunde

Donderdag 14 mei
09.00-11.00 uur: examen Duits
13.30-15.30 uur: examen Nask1

Vrijdag 15 mei
13.30-15.30 uur: examen biologie

Maandag 18 mei
09.00-11.00 uur: examen maatschappijkunde

Dinsdag 19 mei
13.30-15.30 uur: examen Engels

Donderdag 21 mei
Examenuitje (onder voorbehoud)

Donderdag 21 mei
Vrij i.v.m. Hemelvaart


Juni

Maandag 1 juni
Vrij i.v.m. Pinksteren

Woensdag 3 juni
08.00 uur: bekendmaking normering beroepsgericht (examen)

Donderdag 4 juni
Zomergala leerlingen 4e leerjaar

Woensdag 10 juni
08.00 uur: bekendmaking normering eerste tijdvak

13.00 uur: vaststellingsvergadering
14.30 uur: mentoren bellen alle examenkandidaten
15.30 uur: ontvangst geslaagden (voorlopige cijferlijsten)

Donderdag 11 juni
Vanaf 08.30 uur: afspraken met afgewezen eindexamenkandidaten

Maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni
Centraal Examen tweede tijdvak

Vrijdag 26 juni
08.00 uur: bekendmaking normering tweede tijdvak

09.15-10.00 uur: vaststelling vergadering met mentoren
10.00 uur: mentoren bellen de kandidaten

Maandag 29 juni
09.00 uur: afspraken met definitief afgewezen kandidaten


Juli

Woensdag 1 juli
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

Dinsdag 7 juli
15.00-16.15 uur: kennismaking nieuwe brugklassen

Vrijdag 10 juli
13.45-16.00 uur: taken leerlingen 3e leerjaar

Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus
Zomervakantie


Belangrijke data groep 8

Klik op afbeelding voor grotere weergave


Belangrijke data examenkandidaten

Zie pagina ‘Belangrijke data voor examenleerlingen


Vakantieregeling 2019-2020

Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Paasvakantie: 11 t/m 13 april 2020*)
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus 2020

* Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2019-2020 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

Vakantieregeling 2020-2021

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2021*)
Meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart: 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW.
  • De vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
  • Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.

 

Laatste wijziging op 11 november 2019