Belangrijke data voor examenleerlingen

Let op: deze pagina wordt regelmatig aangevuld!
Update d.d. 4 maart 2019 :


Maart
Dinsdag 12 maart
Tweede afname rekentoetsen leerjaar 4 (rooster rekentoets volgt)

April
Maandag 1 t/m donderdag 18 april
CSPE

Donderdag 11 april
Herkansingen periode 3

Vrijdag 12 april
Docenten en leerlingen tekenen SE cijfers voor akkoord
(Niet getekend is automatisch akkoord)

Mei
Donderdag 9 t/m maandag 20 mei
CE

Donderdag 9 mei
13.30-15.30 (16.00) uur: CE biologie GT

Vrijdag 10 mei
13.30-15.30 (16.00) uur: CE Nederlands GT

Maandag 13 mei
09.00-11. 00 (11.30) uur: CE Duits GT
13.30-15.30 uur: CE economie

Dinsdag 14 mei
13.30-15.30 (16.00) uur: CE NaSk GT

Donderdag 16 mei
13.30-15.30 (16.00) uur: CE wiskunde GT

Vrijdag 17 mei
13.30-15.30 (16.00) uur: CE Engels GT

Maandag 20 mei
09.00-11.00 (11.30) uur: CE maatschappijkunde

Donderdag 23 mei
Examenuitje (ONDER VOORBEHOUD)

Juni
Dinsdag 4 juni
Derde afname rekentoets leerjaar 4 (rooster rekentoets volgt)

Woensdag 5 juni
08.00 uur: bekendmaking normering beroepsgericht
Eventuele start tweede tijdvak beroepsgericht

Donderdag 6 juni
20.00-24.00 uur: gala eindexamenkandidaten

Woensdag 12 juni
08.00 uur: bekendmaking normering
12.05 uur: vaststellingsvergadering
14.00 uur: mentoren bellen alle examenkandidaten
15.30 uur: ontvangst geslaagden (cijferlijsten)

Donderdag 13 juni
Vanaf 08.30 uur: afspraken met afgewezen examenkandidaten

Maandag 17 t/m vrijdag 21 juni: CE tweede tijdvak

Vrijdag 28 juni
08.00 uur: bekendmaking normering tweede tijdvak
09.15-10.00 uur: vaststellingsvergadering met mentoren
10.00 uur: aansluitend bellen mentoren met de kandidaten

Juli
Maandag 1 juli
09.00 uur: afspraken met definitief afgewezen kandidaten

Woensdag 3 juli
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

 

Laatste wijziging op 4 maart 2019