Belangrijke data (o.a. vakantieregeling)

Op de pagina belangrijke data vermelden we alle activiteiten die voor leerlingen, ouders en verzorgers van belang zijn.
Het vakantierooster is daar ook te vinden!

Voor leerlingen van groep 7 en 8 hebben we een aparte pagina met belangrijke kennismakingsmomenten.

 

Laatste wijziging op 4 september 2019