Belangrijke data

Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.
Update d.d. 31 mei 2018:


Juni
Dinsdag 5 juni
Eindgala klas 4
Rekentoets 2F voor alle BB, KB en GL leerlingen (leerjaar 4)

Woensdag 6 juni
Start tweede tijdvak CSPE profiel (basis/kader)

Woensdag 13 juni
Na 13.30 uur: uitslag examen; de mentoren bellen alle examenkandidaten
15.00-16.00 uur: ontvangst geslaagden (voorlopige cijferlijst ophalen)

Vrijdag 15 juni
09.00 uur: afgewezen leerlingen halen hun voorlopige cijferlijst op
Voor 12.00 uur: kandidaten die geslaagd zijn, maar een cijfer willen verbeteren, moeten de voorlopige cijferlijst en aanvraag herkansing inleveren

Maandag 18 t/m vrijdag 22 juni
Examen 2e tijdvak

Vrijdag 22 juni
Einddatum afname CSPE-profielen Basis, Kader en Gemengd

Dinsdag 26 juni
14.30-15.45 uur: kennismaking nieuwe brugklassers

Vrijdag 29 juni
11.20 uur: vaststellingsvergadering examenuitslag 2e tijdvak; aansluitend bellen de mentoren de examenkandidaten


Juli
Maandag 2 juli
09.00 uur: niet geslaagde leerlingen halen hun definitieve cijferlijst op

Woensdag 4 juli
Projectweek onderbouw
Sportdag derde leerjaar
Herkansingen en taken
19.00-21.30 uur: diploma-uitreiking

Donderdag 5 juli
Projectweek onderbouw
Sportdag tweede leerjaar
Herkansingen en taken

Vrijdag 6 juli
Sportdag eerste leerjaar
Project

Maandag 9 juli
Herkansingen en taken

Woensdag 11 juli
Boeken inleveren en aansluitend halen leerlingen de rapporten op bij hun mentor

Voor de maand juli worden binnenkort nog meer activiteiten vermeld op deze pagina.


Belangrijke data groep 8
Belangrijke data voor leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8


Belangrijke data voor de examenleerlingen
Zit je in het examenjaar hou deze data dan in de gaten!


Vakantieregeling 2017-2018
Zomervakantie: 14 juli t/m 26 augustus 2018


Vakantieregeling 2018-2019
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart 2019
Paasvakantie: 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie: 23 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei t/m 2 juni 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2019

Houdt u er rekening mee dat de leerplichtwet verbiedt om voorafgaand, dan wel aansluitend aan een schoolvakantie extra verlofdagen op te nemen.


 

Laatste wijziging op 31 mei 2018