Fijne vakantie!

Het team van het Actief College wenst iedereen een fijne vakantie!

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting de Hoeksche School (tel. 078-6295999).

Op dinsdag 3 september beginnen de nieuwe brugklassers met een introductiedag en ontvangen we de zij-instromers van de andere leerjaren.

Woensdag 4 september starten we volgens het rooster met de lessen in alle leerjaren.

Informatie begin cursus 2019-2020

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Bedankt Da Vinci College en Bouwmensen!

We bedanken het Da Vinci College en Bouwmensen voor hun gastvrijheid en samenwerking in het afgelopen cursusjaar.
Dat het volgende cursus maar weer zo succesvol mag worden!

Een recent project:
Project bij Bouw, Wonen & Interieur. Een goed voorbeeld van samenwerken met het mbo. Leerlingen hebben in verband met de projectweek lessen gevolgd bij het Da Vinci College in Dordrecht.

Klik op afbeelding voor grotere weergave

 

Bedankt Ouderraad voor alle hulp!

Wij bedanken de leden van de Ouderraad voor hun hulp in het afgelopen cursusjaar.
In het bijzonder de hulp bij de goed verzorgde diploma-uitreiking. De ijsjes vielen in de smaak. Zo ook het goed gevulde snoepblik!

We wensen jullie een fijne vakantie!

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Ouders, verzorgers en leerlingen gezocht voor de MR


OUDERS EN/OF VERZORGERS GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Geachte ouders, verzorgers,

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders/verzorgers en vier personeelsleden.
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die zal overleggen met de directeur van het AC over zaken die alleen het AC betreffen.

Wat is de rol van de  MR?
De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat overleg heeft met de directie van de school over allerlei belangrijke zaken. Denk aan het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters, het schoolplan en beleidstukken. Over sommige stukken moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van u verwacht?
Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen zijn. Het is de bedoeling dat u hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Dit kost om en nabij 2 uur voorbereidingstijd per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg tussen de leerlingen, ouders en personeel, welke ongeveer 1 uur duurt.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • U krijg de kans om mee te praten over hoe de zaken op het AC geregeld zijn.
 • U kunt zich samen met leerlingen, docenten en directie sterk maken voor goed onderwijs op het AC.
 • Per volgend schooljaar is er een vergoeding afgesproken per bijgewoonde MR vergadering inclusief de voorbereidingen van €100.

En nu?
Als u zich nu al kandidaat wilt stellen, dan kunt u een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl
Na de zomer zullen we ook voor nieuwe ouders/verzorgers nog een oproep plaatsen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, dan zullen we tegen die tijd verkiezingen organiseren. Iedere kandidaat zal dan een stukje moeten schrijven om zichzelf voor te stellen en uit te leggen waarom hij/zij in de MR wil en waarom mede-ouders op u moeten stemmen.


LEERLINGEN GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Beste leerlingen,

Zoals jullie misschien wel weten heeft iedere school een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden.

Omdat de twee leerlingen die in de MR zaten, geslaagd zijn, gaan we op zoek naar twee nieuwe leerlingen.

Wat is de rol van de  MR?
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die overlegt met de directeur van het AC over zaken die op het Actief College belangrijk zijn.

 • Voor leerlingen zijn bijvoorbeeld het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters van belang.

Er komen ook andere zaken aan bod, die je misschien iets minder zeggen, zoals het schoolplan en beleidstukken. Over sommige dingen moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen

Het is de bedoeling dat je hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Je zal hierbij, als je dat wilt, geholpen worden door een volwassene uit de MR.

Het voorbereiden duurt 2 uur per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg van 1 uur tussen de leerlingen, ouders en personeel. (In totaal dus vijf uur en dat zes keer omdat er in het jaar zes vergaderingen zijn!)

Wat krijg je ervoor terug?

 • Laten we beginnen met het simpele feit dat je er veel van kunt leren.
 • Jij krijgt een kijkje achter de schermen van de school.
 • Hiernaast krijg je de kans om mee te praten over hoe de zaken op school geregeld zijn.
 • Je kunt opkomen voor de belangen van je medeleerlingen.
 • Je krijgt bij je diploma een plusdocument, waarop extra activiteiten zoals maatschappelijke stage vermeld staan. Hierop zal dan ook je lidmaatschap medezeggenschapsraad vermeld worden.
 • Je krijgt per bijgewoonde en voorbereide MR vergadering een vergoeding van € 100.00.

En nu?
Als je je kandidaat wilt stellen, dan kun je een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Informatie begin van de cursus 2019-2020

TER INFO
De toegang tot Magister is gedurende de zomervakantie dicht gezet in verband met administratieve werkzaamheden.
Dit geldt voor de leerlingen en ouders van alle klassen.

BELANGRIJKE DATA BEGIN VAN DE CURSUS

Maandag 2 september
Vanaf 2 september vind je je nieuwe rooster op Magister.

Dinsdag 3 september
Op 3 september verwachten we de zij-instromers (dit zijn de leerlingen die in het 2e t/m 4e leerjaar instromen) in lokaal 13 om 11.00 uur. Dan maken zij kennis met hun mentor en andere docenten die een rol gaan spelen in het komende jaar, of voor derdejaars in de komende twee jaar. Uiteraard krijgen de leerlingen een rondleiding, ontvangen ze het rooster en inloggegevens voor Magister.

Woensdag 4 september
Woensdag 4 september starten we volgens het rooster met de lessen in alle leerjaren.


VERZOEK EINDEXAMENKANDIDATEN
Zit je in het vierde leerjaar, dan doe je dus eindexamen in schooljaar 2019-2020. Voor de herfstvakantie moet er een kopie ingeleverd worden van je identiteitsbewijs of paspoort bij de administratie.


INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Boekenpakket bestellen
U kunt het boekenpakket bestellen via de website van Van Dijk Educatie.
De boeken worden thuisbezorgd.

Betalingswijze
Het boekenpakket is gratis. Van Dijk vraagt aan de ouder(s), verzorger(s) een borg van € 75,00 voor het leermiddelenpakket om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden of de ouder(s), verzorger(s) de borg willen betalen.
Bij het verlaten van de school wordt dit bedrag weer gerestitueerd door Van Dijk Educatie.

School- en Ouderfonds
U ontvangt in september een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage van € 90,00 (€ 62,50 Schoolfonds, € 5,00 Ouderfonds, € 7,50 huur kluisje en € 15,00 reiniging en herstel beschermende kleding (overall) te voldoen.
Uit het Schoolfonds worden kosten betaald die niet door het ministerie van OCW aan school worden vergoed (zoals excursies, tekenmateriaal enz.). Uit het Ouderfonds worden extra activiteiten gefinancierd. Dit fonds wordt beheerd door de Ouderraad.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht van onze financiële administratie over de wijze van betaling. Als u vragen heeft over de betaling kunt u via de e-mail contact opnemen met Mevrouw Termeer (i.termeer@ovohw.nl).

Schoolfotograaf
In de loop van het schooljaar komt de schoolfotograaf. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks via de schoolfotograaf.

Kleding
Beschermende kleding voor de lessen in de praktijkafdeling techniek, BWI, PIE en MT wordt verzorgd door de school.
Je moet alleen zelf veiligheidsschoenen aanschaffen.
Deze kun je kopen bij:
DB WorkWear
Boonsweg 41a
3274 LH  Heinenoord
tel. 0186-769061

Nieuwe leerlingen ontvangen daar 10% korting op de aanschaf van veiligheidsschoenen. Er bestaat ook een mogelijkheid om op dinsdag 3 september van 14.15 tot 15.00 uur de veiligheidsschoenen op school te passen en te bestellen. De keuze wordt genoteerd en de schoenen worden binnen 14 dagen geleverd op school. U ontvangt de rekening bij het bestellen.

Lichamelijke Opvoeding
Sportbroek (kort of lang), zaalschoenen, een handdoek en een sporttas. Een schoolshirt wordt eenmalig gratis door school verstrekt. De leerling is verplicht dit shirt tijdens de LO-lessen te dragen. Bij verlies of beschadiging is het shirt op school te koop voor Є17,50 bij de afdeling Economie.

Schoolgids 2019-2020
De schoolgids voor 2019-2020 is vanaf 2 september te vinden op onze website.

Mentorenoverzicht
De mentoren voor 2019-2020 zijn: overzicht mentoren.


 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Jaaroverzicht mei-juli

Wat is er veel gebeurd in de laatste maanden van het schooljaar!
Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dag van mei tot en met juli gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht mei-juli (deel 3) in vogelvlucht.
In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat jullie net als wij, met plezier en trots terugkijken naar onze kanjers!

Ik wens jullie een fijne vakantie.

Rianne Koole
Directeur Actief College

Downloads van de jaaroverzichten 2018-2019:
Jaaroverzicht deel 1 (augustus-december)
Jaaroverzicht deel 2 (januari-april)

 

Jaaroverzicht in vogelvlucht

We zijn al een eind op weg met het schooljaar en wat is er veel gedaan! Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dagen van januari tot en met april gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht in vogelvlucht!

In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers!

Ik wens u een fijne vakantie!

Rianne Koole
Directeur Actief College

 

AC krijgt geld voor techniekonderwijs

Wat een mooi bericht!

Bron: Kompas Online
3 juli 2019

“Oud-Beijerland – Op maandag 1 juli heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het bericht uitgestuurd dat de subsidie-aanvraag voor Sterk Techniek Onderwijs binnen het vmbo voor de regio Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard is goedgekeurd. Dat betekent dat de regio Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard deze subsidie gelden kunnen gaan inzetten om de drie technische vmbo-profielen: Bouwen, wonen en interieur (BWI); Produceren, installeren en energie (PIE); Mobiliteit en transport (MT), die de RGO Middelharnis en het Actief College nu aanbieden, te versterken en de samenwerking met andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven, de gemeente en de verschillende mbo opleidingen in te zetten om jongeren enthousiast te maken voor technisch onderwijs.

In de techniek is veel werk te vinden. Op de beide eilanden is het niet makkelijk om aan personeel te komen. Deze problematiek speelt in heel Nederland. Het ministerie heeft de subsidie aangeboden om het techniekonderwijs te versterken zodat jongeren bewust worden van de mogelijkheden die de techniek kan bieden en om te zorgen dat het techniekonderwijs beter aansluit bij de praktijk. Binnen het vmbo is dit geld nodig om te investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Daarnaast is het belangrijk om in samenwerking met de mbo-opleidingen te werken aan doorlopende leerlijnen, zodat de overstap van vmbo naar mbo goed verloopt. De samenwerking met de gemeentes en het bedrijfsleven is van belang om te zorgen dat de opleiding aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven op beide eilanden.

Concreet betekent dit dat de scholen met het geld van de subsidie onder meer extra personeel kunnen inzetten, nieuw materiaal kunnen aanschaffen voor de technische profielen, activiteiten op kunnen zetten voor bijvoorbeeld het basisonderwijs. Daarnaast blijven de scholen zich inzetten om doorlopende leerlijnen voor het mbo te realiseren. Zo biedt de school op Goeree-Overflakkee al een aantal mbo-bouwopleidingen aan en per
komend schooljaar ook een metaaltraject voor BBL-ers (werken en leren). Zie voor meer informatie hierover de website van het Techniek College Rotterdam.

In Oud-Beijerland worden een aantal mbo-bouwopleidingen door het Da Vinci College aangeboden en is hun intentie om in 2020 ook opleidingen aansluitend op het profiel PIE aan te gaan bieden. Na de zomervakantie gaan de scholen aan de slag met de uitvoering van de gemaakte plannen.”

Download hier het volledige een ander artikel over de toekenning van de subsidie.

 

 

Laatste wijziging op in In het nieuws Schooljaar 2018-2019

Gefeliciteerd! Geweldig! Mooi eindresultaat!

Namens het hele team feliciteren wij de leerlingen die het tweede tijdvak goed af hebben gesloten!

Nu lekker genieten. We zien jullie 3 juli a.s. op de diploma-uitreiking.

Vol trots kunnen we onze eindresultaten mededelen:
Basisberoepsgerichte leerweg/LWT: 100%
Kaderberoepsgerichte leerweg: 98%
Gemengde theoretische leerweg: 90%

Totaal is 96% van onze leerlingen geslaagd.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Informatie einde cursus


Boeken inleveren en rappport ophalen

Voordat de vakantie aanbreekt zijn er nog een paar praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals het inleveren van de boeken en rapport ophalen.

De schoolboeken moeten op school ingeleverd worden volgens onderstaand rooster.
De boeken kunnen alleen woensdag 17 juli 2019 worden ingeleverd op het vermelde tijdstip. In het onderstaande schema is te zien op welk tijdstip je de boeken in moet leveren.

Aansluitend krijgen de leerlingen hun rapport uitgereikt van de mentor.

Daarna kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Vergeet niet de inleverlijst van Van Dijk Educatie mee te nemen.
Zonder deze lijst is het inleveren niet mogelijk!
Deze lijst is op de website van Van Dijk Educatie te downloaden.
https://www.vandijk.nl

Inleveren schoolboeken volgens onderstaand tijdsschema.

Vierde leerjaar
Naast de boeken ook de kluissleutel bij de conciërge inleveren!
08.30  –  08.40  uur  LWT
08.40  –  08.50  uur  B4A
08.50  –  09.00  uur  K4A
09.00  –  09.10  uur  K4B
09.10  –  09.20  uur  K4C
09.20  –  09.30  uur  GT4A
09.30  –  09.40  uur  GT4B

Derde leerjaar
09.50  –  10.00  uur B3A
10.00  –  10.10  uur K3A
10.10  –  10.20  uur K3B
10.20  –  10.30  uur K3C
10.30  –  10.40  uur GT3A

Tweede leerjaar
10.50  –  11.00 uur  BK2A
11.00  –  11.10 uur  BK2B
11.10  –  11.20 uur  BK2C
11.20  –  11.30 uur  BK2D
11.30  –  11.40 uur  GT2E
11.40  –  11.50 uur  GT2F

Brugklas
12.00  –  12.10 uur  BK1A
12.10  –  12.20 uur  BK1B
12.20  –  12.30 uur  BK1C
12.30  –  12.40 uur  BK1D
12.40  –  12.50 uur  GT1E


Schoolboeken voor 2019-2020 bestellen

De schoolboeken voor de nieuwe cursus kunnen door ouder(s)/verzorger(s) vanaf 16 juli besteld worden.

Met de bestelcampagne probeert Van Dijk u zo goed mogelijk te informeren.
De volgende communicatiemiddelen zijn beschikbaar:

Digitale bestelbrief

Video: boeken bestellen

Video: boeken inleveren

Video: leverproces boeken

Schoolspullenmagazine


 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019