21 april t/m 6 mei: meivakantie!

Het team van het Actief College wenst iedereen een fijne vakantie!

We zien de leerlingen graag weer terug op maandag 7 mei a.s.

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor van Stichting OVO, tel. 078-6295999.

Maandagenda mei

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Informatie (rooster, planning e.d.) examenkandidaten

Onderstaande informatie is op maandag 19 maart verzonden naar de ouders, verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar

NB even voor de duidelijkheid: het examen maatschappijkunde voor K4 is op dezelfde datum en tijd als van B4.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Jaaroverzicht in vogelvlucht

We zijn al een eind op weg met het schooljaar en wat is er veel gedaan! Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dagen van januari tot en met april gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht in vogelvlucht!

In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers!

Ik wens u een fijne vakantie!

Rianne Koole
Directeur Actief College

 

Maandagenda mei

Maandag 7 mei t/m 25 mei:
CE-digitaal BK

Dinsdag 8 mei:
1e en 2e lesuur: herkansingen leerjaar 1 t/m 3

Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei:
Hemelvaartsvakantie

Zaterdag 19 t/m maandag 21 mei:
Pinkstervakantie

Donderdag 31 mei:
Examenuitje leerjaar 4

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

20 april: excursie brugklas naar het Historisch Openluchtmuseum

Tijdens de lessen Mens en Maatschappij worden de tijdvakken jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders en steden en staten behandeld. Om een nog beter beeld van deze tijdvakken te krijgen, gaan we vrijdag 20 april naar het Historisch Openluchtmuseum in Eindhoven (prehistorischdorp.nl).

Onder begeleiding van een gids van het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij zij allerlei opdrachten moeten uitvoeren. De leerlingen worden verdeeld in vier groepen. Bij iedere groep zijn, behalve de gids, twee docenten aanwezig.

We vertrekken om 8:00 uur van school en we hopen rond 16:00 uur weer terug te zijn. Na het museumbezoek hebben we de gelegenheid om in het park te picknicken. De leerlingen zorgen zelf voor eten en drinken. Wellicht een goed idee om even naar het weerbericht te kijken van te voren, veel activiteiten vinden buiten plaats. Er zijn geen kluisjes aanwezig om tassen in op te bergen, dus waardevolle spullen kunnen beter thuis blijven of in het kluisje op school.

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen aan mevrouw Roskam (m.roskam@actiefcollege.nl).

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

12 april: excursie leerjaar 2 naar twee musea

Tijdens de lessen Mens en Maatschappij er verschillende tijdvakken behandeld. Om een nog beter beeld van deze tijdvakken te krijgen, gaan we donderdag 12 april naar Haags historisch museum en naar museum de gevangenpoort.

Onder begeleiding van een gids van het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij zij allerlei opdrachten moeten uitvoeren. De leerlingen worden verdeeld in vier groepen. Bij iedere groep zijn, behalve de gids, twee docenten aanwezig.

We vertrekken om 8:25 uur van school en we hopen rond 16:15 uur weer terug te zijn. Tussendoor hebben we de gelegenheid om te lunchen. De leerlingen zorgen zelf voor eten en drinken. Wellicht een goed idee om even naar het weerbericht te kijken van te voren, de helft van de activiteiten vindt buiten plaats. Er zijn geen kluisjes aanwezig om tassen in op te bergen, dus waardevolle spullen kunnen beter thuis blijven of in het kluisje op school.

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen aan mevrouw Smit Roeters (i.smitroeters@actiefcollege.nl).

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Presentaties van de ouderavond tweede leerjaar (27 maart)

Tijdens de ouderavond voor ouders en verzorgers van leerlingen uit het 2e leerjaar, hebben de heren Boogaard en De Jong onderstaande presentaties behandeld.
Mocht u deze presentaties over de profielkeuze nog een keer willen nalezen, dan kunt u op onderstaande linkjes klikken.

Presentatie ouderavond leerjaar 2

Keuze profielen leerjaar 2: vervolgopleiding

Keuze profielen leerjaar 2: presentatie profielvakken

Als er nog vragen zijn, kunt u een mail sturen aan de decaan, de heer De Jong (b.dejong@actiefcollege.nl) of de teamleider, de heer Boogaard (k.boogaard@actiefcollege.nl).

 

 

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Excursie 3e leerjaar: Corpus ‘Reis door de mens’

Op dinsdag 20 maart zijn de leerlingen uit het derde leerjaar Zorg & Welzijn op excursie naar Corpus, ‘Reis door de mens’, te Leiden geweest.

 

Onze Vak Mavo, meer dan een mavo-diploma alleen!

Op het Actief College zijn we trots op onze Vak Mavo. Een opleiding waarbij je je mavo-diploma kunt halen én een praktijkvak leert. Ideaal voor leerlingen die houden van afwisseling, want we combineren theorievakken met een praktijkopleiding. Maar ook ideaal als je al weet wat je na school wilt gaan doen. De Vak Mavo is zeer geschikt om door te stromen naar de havo of mbo-4.

Tekort aan vakmensen
Er is in Nederland een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. De Vak Mavo springt in op deze alsmaar groeiende behoefte. Vooral creatieve leerlingen, leerlingen die weten wat voor vak ze later willen gaan uitoefenen en doeners kiezen vaak voor deze opleiding. Hier ontwikkel je je talenten en interesses door te denken (theoretisch leren ) en te doen. We noemen dat ‘doenkers’. De Vak Mavo is zeer geschikt om door te stromen naar een vervolgopleiding. We zien dat leerlingen die doorstromen van de Vak Mavo naar mbo-4, zeer succesvol zijn op die vervolgopleidingen.

Gemengd theoretische leerweg
De Vak Mavo volg je in de gemengde leerweg of in de theoretische leerweg. Bij de theoretische leerweg volg je naast het praktijkvak nog een extra theorievak. De opleiding biedt voldoende afwisseling en na de Vak Mavo ben je helemaal klaar om de vervolgopleiding van jouw keuze te gaan volgen. Daarna is er volop werk op de arbeidsmarkt. Er zijn maar liefst vijf profielen waar je uit kunt kiezen. Dus er is altijd iets dat past bij jouw interesses en voorkeuren.

Profielen

  1. Mobiliteit & Transport: voor alle wat met vervoer en transport te maken heeft.
  2. Produceren, Installeren & Energie: brede technische kennis gegarandeerd.
  3. Zorg & Welzijn: werken met mensen.
  4. Economie & Ondernemen: maakt de ondernemer in jou wakker.
  5. Bouwen, Wonen & Interieur: de vakmensen van de toekomst.

Interesse in de Vak Mavo?
Vraag via administratie@actiefcollege.nl een folder aan van onze Vak Mavo!

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018