Een gouden Schoolkantine Schaal voor het Actief!

Onze kantine is NOG gezonder gemaakt aan de hand van de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Wij hebben hiervoor een gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend!

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in onze kantine. Er zijn broodjes, fruit en groente te koop en er is ook een gratis watertappunt.

We feliciteren en bedanken de dames van Markies Catering voor hun inzet om het bovengenoemde mogelijk te maken!

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

UPDATE staking openbaar vervoer

UPDATE
De staking is verschoven naar woensdag de 27e.

Uit de media hebben we vernomen dat het streekvervoer vanaf maandag 25 juni zeer waarschijnlijk zal gaan staken. Dit zal inhouden dat er vanaf die dag, ook in de Hoeksche Waard, geen of nauwelijks streekbussen zullen rijden.

Gelukkig komt het overgrote deel van onze leerlingen op de fiets naar school. Als je wel met de bus komt, zorg er dan voor dat je tijdig voor ander vervoer zorgt.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

6 juli: sportdag eerste leerjaar

Op vrijdag 6 juli vindt de atletieksportdag plaats voor alle brugklassen.
De leerlingen worden op de onderstaande locatie verwacht.

Locatie
Atletiekbaan SV Spirit, Langeweg 14, 3262 Oud-Beijerland.

Tijd
Van 08.45 tot ± 13.00 uur.

Verzamelen
Verzamel als klas bij je begeleider/mentor (zie lijst bij Spirit).

Leerlingen worden verwacht in sportkleding (het shirt van het Actief College) en buitensportschoenen.

Zorg voor voldoende eten en drinken op deze dag!

Bij slecht weer zal er een binnensportdag plaatsvinden.
Er wordt op de buitenlocatie bekend gemaakt waar het binnenprogramma zal plaatsvinden (hier dus altijd verzamelen).

Met sportieve groet,
vaksectie LO

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

5 juli: sportdag tweede leerjaar

Op donderdag 5 juli vindt de sportdag plaats voor alle leerlingen uit het tweede leerjaar.
De leerlingen worden op de onderstaande locatie verwacht.

Locatie
Sporthal de Boogerd & zwembad de Boogerd,
Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland.

Tijd
Van 08.45 tot ± 13.15 uur.

Let op!
De sportdag bestaat uit sporten EN zwemmen.

Verzamelen
Verzamel bij je begeleider (zie lijst ingang sporthal en whiteboard sporthal).
Melden bij begeleider zwembad voor het omkleden zwembad (zie lijst ingang sporthal en whiteboard sporthal).

Leerlingen worden verwacht in sportkleding (het shirt van het Actief College) en binnensportschoenen. Daarnaast zwemkleding en een badhanddoek voor het zwemmen meenemen.

Zorg voor voldoende eten en drinken op deze dag!

Met sportieve groet,
vaksectie LO

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

4 juli: sportdag derde leerjaar

Op woensdag 4 juli vindt de sportdag plaats voor alle leerlingen uit het derde leerjaar.
De leerlingen worden op de onderstaande locatie verwacht.

Locatie
Sporthal de Boogerd, Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland

Tijd
Van 09.00 tot ± 13.00 uur.

Verzamelen
Verzamel bij je begeleider (zie lijst ingang sporthal en whiteboard sporthal).

Leerlingen worden verwacht in sportkleding (het shirt van het Actief College) en binnensportschoenen.

Zorg voor voldoende eten en drinken op deze dag!

Met sportieve groet,
vaksectie LO

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Stagebedrijven bedankt!

Hierbij bedanken wij de bedrijven en scholen, die zich tijdens de stagebedrijven hebben ingezet om de stage prettig te laten verlopen voor onze leerlingen, van harte!

Dankzij deze stage zijn onze leerlingen weer een stap verder gekomen in het maken van een keuze voor de toekomst.

 

Laatste wijziging op in Geen categorie Schooljaar 2017-2018

Jaaroverzicht in vogelvlucht

We zijn al een eind op weg met het schooljaar en wat is er veel gedaan! Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dagen van januari tot en met april gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht in vogelvlucht!

In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers!

Ik wens u een fijne vakantie!

Rianne Koole
Directeur Actief College

 

Belangrijke data m.b.t. examens tweede tijdvak

De herkansingen zijn op:

Maandag 18 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – Duits, wiskunde en biologie

Dinsdag 19 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – NaSk en Nederlands

Woensdag 20 juni:
13.30-15.30 (16.00) uur
GL – economie, Engels en maatschappijkunde
BK – digitale examens vanaf 13.00 uur

Vrijdag 29 juni:
Uitslag tweede tijdvak.
De leerlingen worden gebeld na de vaststellingsvergadering. Deze vergadering start om 11.20 uur.
De uitnodigingen voor de diploma-uitreiking worden verstuurd.

Woensdag 4 juli
Diploma-uitreiking vanaf 19.00 tot 21.15 uur.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Geslaagd! Van harte!

Namens het hele team feliciteren wij alle geslaagden van het Actief College.

Helaas zijn er ook leerlingen die het net niet gehaald hebben. Zij gaan volgende week herkansen en er is een reële kans dat zij in het tweede tijdvak slagen. Kop op en veel succes met het leren!

De diploma-uitreiking is op woensdag 4 juli a.s. (19.00-21.30 uur).
De geslaagde leerlingen ontvangen na het tweede tijdvak een uitnodiging voor de feestelijke bijeenkomst.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Informatie uitslag examen

Een spannende week voor de examenkandidaten en het thuisfront!

Woensdag 13 juni
Vanaf 13.30 uur: alle examenkandidaten worden door hun mentor gebeld
15.00 uur: ontvangst geslaagden (cijferlijsten)

Donderdag 14 juni
Vanaf 09.00 uur: ontvangst afgewezen kandidaten

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Op stap! Naar de landelijke finale Vakkanjer (klas BK1C en BK1D)

Beste ouder, verzorger,

Finaleplek
Waarschijnlijk heeft u er wel iets van meegekregen via social media of in Het Kompas of het AD. Een aantal leerlingen van het Actief College staat in de landelijke finale van de Vakkanjer Scout techniekwedstrijd.
Demy, Thijs en Mohamed uit BK1C zullen komende donderdag 14 juni in Utrecht hun uitvinding, de ‘Car Floater’, aan de vakjury presenteren. Ze maken ook nog kans op de publieksprijs, dus breng vooral nog uw stem uit!

Excursie
Gekoppeld aan deze finale is er in de Werkspoorkathedraal de Vakkanjer Live Experience. Een evenement met veel leerzame technische activiteiten, muziek en de presentaties van de uitvindingen van de finalisten. Meer informatie over het evenement op de website vakkanjers.live
We zijn door de organisatie van vakkanjers uitgenodigd om met maximaal 40 leerlingen de Experience te bezoeken. Omdat we onze finalisten graag willen aanmoedigen en omdat het ons heel leerzaam lijkt voor de leerlingen willen we graag gebruik maken van het aanbod.

Wat?
Vakkanjer Live Experience

Wanneer?
Donderdag 14 juni

Hoe laat?
Vertrek op school 7:25 uur
Terug op school 13:15 uur (er zijn dan geen lessen meer voor de leerlingen)

Meenemen?
Tussendoortje, drinken en lunchpakket

Begeleiding?
Mevrouw De Koning, Van der Vaart en Roelse en de heer Bos en Van der Leer

Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan snel via deze link!
Er wordt gevraagd om jouw mailadres, dit wordt eenmalig gebruikt om de stem te activeren.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

Leerlingen helpen Rode Kruis met uitje naar Blijdorp

Visitekaartje voor het AC!

Op dinsdag 5 juni hebben 25 leerlingen uit klas 3 zich verdienstelijk gemaakt voor het Rode Kruis. Zij begeleidden 14 bewoners van de aanleunwoningen van de Rembrandt bij een uitstapje naar Blijdorp en hebben deze mensen een superdag bezorgd!

Op maandagmiddag hadden we van de Rode Kruis medewerkers een rolstoeltraining gehad. In een vrolijke optocht gingen we door Oud Beijerland om te oefenen met stoepjes, drempels en bruggetjes. Iets wat de volgende dag heel goed van pas zou komen.

De volgende morgen ontmoetten we elkaar in de Rembrandt. Er werd een ‘match’ gemaakt tussen twee leerlingen en een deelnemer. Vanaf dat moment stapten onze leerlingen in hun rol als begeleider en gingen met de rolstoel, of aan de arm, op pad naar de bus. De hele dag duwden zij de rolstoelen, lazen de informatiebordjes voor en deden er alles aan om het hun cliënt naar de zin te maken. De omgang was respectvol en geduldig maar ook vol humor, er werd heel veel gelachen en zelfs gezongen. Het was een hartverwarmende ontmoeting tussen jong en oud.

Tussen de middag was er een gezamenlijke lunch en om 3 uur koffie met gebak. Sommige leerlingen piepten nog even snel de speeltuin in om daarna hun taak weer op te pakken. Meneer Van der Maas ging in de souvenirwinkel met een meneer, wiens hoofd aan het verbranden was een petje kopen, uiteraard met een prachtige krokodil erop. De dames Schelling en Van Velthoven kregen een koffierecept waarop je 95 kunt worden.

Terug aangekomen bij de Rembrandt brachten de leerlingen hun cliënt helemaal terug naar zijn/haar eigen appartement en werd er afscheid genomen. Iedereen ging tevreden naar huis.

Als docenten kijken we terug op een prachtige dag waar onze leerlingen echt een visitekaartje voor het Actiefcollege en het vmbo hebben afgegeven. De complimenten hiervoor van de Zorgwaardmedewerkers en de mensen van het Rode Kruis willen we daarom graag aan jullie overbrengen.

Met vriendelijke groet,
de dames Schelling, Van Velthoven, Venema en de heer Van der Maas,
begeleiders van de succesvolle activiteit

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018

26 juni: kennismakingsbijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen

Op dinsdag 26 juni a.s. is er een kennismakingsbijeenkomst voor onze nieuwe brugklasleerlingen.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en zal rond 15.45 uur afgelopen zijn.

De ouders en verzorgers ontvangen op korte termijn een brief met informatie over de aanmelding.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018