Leuk bedankje!

Leerlingen van het Actief College hebben onlangs geholpen tijdens de Kinderboekenweek bij de bibliotheek in Zuid-Beijerland.
We ontvingen een leuk bedankje. Trots op onze kanjers!

“Dankzij de leerlingen die geholpen hebben bij de Kinderboekenweek-middag was het weer erg gezellig.
Ze hebben heel enthousiast de kinderen geholpen bij diverse activiteiten.
Het was zeker geen verplichting, ze deden echt hun best om de kinderen te helpen.
Daarom willen wij u bedanken voor de positieve inzet van “uw” leerlingen.

Met vriendelijke groet,
Bibliotheek
Zuid-Beijerland”

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Update nieuwbouw (deel 3)

We houden jullie graag op de hoogte van de bouw van ons nieuwe gebouw.

Dit keer een impressie waarvan straks niets meer te zien is: de fundering!

Bekijk hier deel 3 over de bouw.

 

31 januari: Open Huis

 

Belangrijke datum voor in de agenda van leerlingen van groep 8!

Op 31 januari 2020 is ons Open Huis (19.00-21.30 uur).

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Jaaroverzicht in vogelvlucht

We zijn al een eind op weg met het schooljaar en wat is er veel gedaan! Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dagen van januari tot en met april gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht in vogelvlucht!

In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat u net als wij, met plezier en trots terugkijkt naar onze kanjers!

Ik wens u een fijne vakantie!

Rianne Koole
Directeur Actief College

 

Maandagenda oktober

Maandag 14 oktober
15.45-17.00 uur: inhaalmoment toetsen bovenbouw

Zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 30 oktober
GT-leerlingen werken aan PWS (vierde leerjaar)

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Update nieuwbouw

Bekijk hier de vorderingen van de bouw van onze nieuwe school.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Mooie opbrengst collecte klas KM1 en VM1

Woensdag 11 september hebben de leerlingen van klas KM1 en VM1 gecollecteerd voor het Beatrix Spierfonds.

Er is door onze enthousiaste leerlingen €702,66 opgehaald! Geweldig!

Collecte
Jouw steun betekent alles.
Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van leven verbeterd, hoop voor ouders en een beetje meer begrip in het dagelijks leven – daar doen we het voor.
En met jouw hulp kunnen we dat blijven doen.

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

(Weer) aan de slag op het Actief College

Na een welverdiende vakantie zijn we weer begonnen.

Voor een groot aantal leerlingen was het vorige week de eerste keer dat ze naar het Voortgezet Onderwijs gingen. Spannend, maar ook heel leuk. De komende weken gaan jullie nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe vakken volgen en voor je het weet ben je gewend.

Voor de examenleerlingen wordt het een bijzonder jaar. Jullie gaan dit jaar niet alleen afsluiten met een mooi diploma, maar ook ga je onderzoeken wat je na de vakantie zou willen gaan doen.

Voor de leerlingen uit leerjaar drie is het anders dan de voorgaande jaren. Jullie zijn in nieuwe klassen gekomen én gaan na twee jaar proeven aan alle profielen, nu aan de slag binnen jullie eigen keuzeprofiel.

Laten we er met elkaar een mooi, bijzonder en fijn jaar van maken!

Met vriendelijke groet,
Rianne Koole
Directeur

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Uitnodiging informatiebijeenkomst Da Vinci College

Onderstaand bericht is via de AC-app verzonden naar ouders, verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar

Betreft: uitnodiging voor de informatiebijeenkomst ‘een vervolgopleiding kiezen’.

Sinds een aantal jaren organiseert het ROC Da Vinci College deze succesvolle bijeenkomst. We zijn verheugd dit jaar een nieuwe spreker te mogen ontvangen: Michelle Gerlach. Zij begeleidt bij studiekeuzeorganisatie Intermijn jongeren bij het maken van keuzes voor hun toekomst.

Het bijwonen van de bijeenkomst (op 8 oktober in Gorinchem en 9 oktober in Dordrecht) is dan ook echt een aanrader voor iedereen die een kind heeft die voor het maken van een keuze voor een vervolgopleiding staat. Naast ouders/ verzorgers zijn vooral alle vierdejaars leerlingen hartelijk welkom.

Op deze avond wordt ook ingezoomd op de overstap van het vmbo naar het mbo. Onze opleidingengids voor schooljaar 2020-2021 wordt uitgereikt en onze loopbaanadviseurs en enkele studenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Download hier de uitnodiging.

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2019-2020

Bedankt Da Vinci College en Bouwmensen!

We bedanken het Da Vinci College en Bouwmensen voor hun gastvrijheid en samenwerking in het afgelopen cursusjaar.
Dat het volgende cursus maar weer zo succesvol mag worden!

Een recent project:
Project bij Bouw, Wonen & Interieur. Een goed voorbeeld van samenwerken met het mbo. Leerlingen hebben in verband met de projectweek lessen gevolgd bij het Da Vinci College in Dordrecht.

Klik op afbeelding voor grotere weergave

 

Ouders, verzorgers en leerlingen gezocht voor de MR


OUDERS EN/OF VERZORGERS GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Geachte ouders, verzorgers,

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders/verzorgers en vier personeelsleden.
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die zal overleggen met de directeur van het AC over zaken die alleen het AC betreffen.

Wat is de rol van de  MR?
De MR is een wettelijk verplicht orgaan dat overleg heeft met de directie van de school over allerlei belangrijke zaken. Denk aan het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters, het schoolplan en beleidstukken. Over sommige stukken moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van u verwacht?
Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen zijn. Het is de bedoeling dat u hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Dit kost om en nabij 2 uur voorbereidingstijd per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg tussen de leerlingen, ouders en personeel, welke ongeveer 1 uur duurt.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • U krijg de kans om mee te praten over hoe de zaken op het AC geregeld zijn.
 • U kunt zich samen met leerlingen, docenten en directie sterk maken voor goed onderwijs op het AC.
 • Per volgend schooljaar is er een vergoeding afgesproken per bijgewoonde MR vergadering inclusief de voorbereidingen van €100.

En nu?
Als u zich nu al kandidaat wilt stellen, dan kunt u een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl
Na de zomer zullen we ook voor nieuwe ouders/verzorgers nog een oproep plaatsen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, dan zullen we tegen die tijd verkiezingen organiseren. Iedere kandidaat zal dan een stukje moeten schrijven om zichzelf voor te stellen en uit te leggen waarom hij/zij in de MR wil en waarom mede-ouders op u moeten stemmen.


LEERLINGEN GEZOCHT VOOR DE MR VAN HET AC!


Beste leerlingen,

Zoals jullie misschien wel weten heeft iedere school een medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. In deze MR zitten twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden.

Omdat de twee leerlingen die in de MR zaten, geslaagd zijn, gaan we op zoek naar twee nieuwe leerlingen.

Wat is de rol van de  MR?
Per volgend schooljaar zal het Actief College een eigen MR hebben, die overlegt met de directeur van het AC over zaken die op het Actief College belangrijk zijn.

 • Voor leerlingen zijn bijvoorbeeld het leerlingenstatuut, de schooltijden, de lesroosters van belang.

Er komen ook andere zaken aan bod, die je misschien iets minder zeggen, zoals het schoolplan en beleidstukken. Over sommige dingen moet de MR advies uitbrengen en bij andere stukken moet de MR instemmen.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Er zullen per jaar een stuk of zes MR-avondvergaderingen

Het is de bedoeling dat je hierbij aanwezig bent en deze voorbereidt, door de stukken die in de vergadering aan bod komen vooraf te bestuderen. Je zal hierbij, als je dat wilt, geholpen worden door een volwassene uit de MR.

Het voorbereiden duurt 2 uur per vergadering. De MR-vergaderingen zijn in de avond en duren ook ongeveer 2 uur. Daarnaast is er vooraf aan de MR ook een overleg van 1 uur tussen de leerlingen, ouders en personeel. (In totaal dus vijf uur en dat zes keer omdat er in het jaar zes vergaderingen zijn!)

Wat krijg je ervoor terug?

 • Laten we beginnen met het simpele feit dat je er veel van kunt leren.
 • Jij krijgt een kijkje achter de schermen van de school.
 • Hiernaast krijg je de kans om mee te praten over hoe de zaken op school geregeld zijn.
 • Je kunt opkomen voor de belangen van je medeleerlingen.
 • Je krijgt bij je diploma een plusdocument, waarop extra activiteiten zoals maatschappelijke stage vermeld staan. Hierop zal dan ook je lidmaatschap medezeggenschapsraad vermeld worden.
 • Je krijgt per bijgewoonde en voorbereide MR vergadering een vergoeding van € 100.00.

En nu?
Als je je kandidaat wilt stellen, dan kun je een mailtje sturen naar de MR. mr@actiefcollege.nl

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Jaaroverzicht mei-juli

Wat is er veel gebeurd in de laatste maanden van het schooljaar!
Bijzondere, leuke en leerzame activiteiten hebben de dag van mei tot en met juli gevuld.

Voor een terugblik zie hier ons jaaroverzicht mei-juli (deel 3) in vogelvlucht.
In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee langs een aantal hoogtepunten. Ik hoop dat jullie net als wij, met plezier en trots terugkijken naar onze kanjers!

Ik wens jullie een fijne vakantie.

Rianne Koole
Directeur Actief College

Downloads van de jaaroverzichten 2018-2019:
Jaaroverzicht deel 1 (augustus-december)
Jaaroverzicht deel 2 (januari-april)